Rawn Clark: A Szefirot Kristály

A Szefirot Kristály magyarázata
© 2003 By Rawn Clark (fordítás: Neo)

PDF fájl letöltése: 8TemplomSzefirotKristály


Az eredeti írás itt található angolul:
abardoncompanion.de/SephiroticCrystal.html

Maga a 8 templom teljes meditációja itt érhető el ingyenesen a neten:
abardoncompanion.de/8T-Intro.html

A cikkben említett egyik meditációs sorozat (A IHVH-ADNI mágiája) itt:
abardoncompanion.de/TMO-Links.html

A cikkben említett másik meditációs sorozat (A Fa permutációi : a 231-es könyv) pedig itt: abardoncompanion.de/Book231/index.htm

Valaki nemrégiben megjegyezte, hogy a függönyön lévő szimbólum, ami a Nyolc Templom Meditációs Projekt legelején van, nos ez egy meglehetősen „bonyolult” szimbólum, és extra erőfeszítéseket igényel a vizuális felidézése. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy kifejtsem ezt a szimbólumot, abban reménykedve, hogy ezek után kevésbé fog komplexnek tűnni mindazok számára, akik vizualizálni szeretnék. Ez a szimbólum több helyen is megjelenik a weboldalaimon és a munkáimban. Két jól ismert megjelenése: az egyik a Nyolc Templom Meditációban a másik pedig a IHVH-ADNI mágiájában. (Magic Of IHVH-ADNI)

A szimbólum neve a „Szefirot Kristály”. (Sephirotic Crystal). Azért hívják így, mert először egy meditációs utazásom során jelent meg egy kristály formájában. Egy mágikus kör közepén álltam az asztrál síkon egy általam gyakran látogatott helyen, amikoris feltűnt előttem egy, a levegőben lebegő nagy kristály.
A kristályon belül volt egy lapos zárvány, amelyre egy összetett kép volt vésve, amely az Élet Fáját ábrázolta. Amikor megláttam, abban a pillanatban megértettem és tudtam, hogy ez az életemben egy igen fontos inspiráció. Tény, hogy a Szefirot Kristályért jöttem, hogy megértsem a 231 Kaput amely alapján sikerült megírnom a „Az életfa permutációi: a 231-es könyv” (Permutations of the Tree: Book 231) A szimbolikáján keresztül a Szefirot Kristály leírja a Kabbalisztikus „Négy Birodalom” kisugárzását, mely a Semmi-ség, mint háttér előtt létezik. A legegyszerűbb módja, hogy alapjairól felépítsük ezt a kristályt, ha rétegről rétegre haladunk. Az első réteg a felfoghatatlan Éjn a „Semmi-ség” (No-Thing)
A második réteg az Éjn Szof a „Nincs-határ” (No-Limit)
A harmadik réteg az Éjn Szof Ór, a „Határtalan-fény” (Limitless Light)

Ahogy ez a Határtalan fény megsűrűsödik, az Acilut jön létre (az Archetypal vagy az Akasha birodalom), melyet itt a makro- és mikrokozmosz szimbólumai, a fekete és a fehér háromszögek ábrázolnak. Elsőként a felfelé mutató fehér háromszög, amely a makrokozmoszt, az elektromos fluidot ábrázolja.Ehhez hozzáadódik a párja, a mikrokozmosz, ami a magnetikus fluidot jelképezi a lefelé mutató fekete háromszöggel.
Az előbbi Acilut birodalom megjelenésével együtt megjelenik Bria a „Teremtés” („Creation”) birodalma, amelyet itt két ovális jelképez. Az első ovális szürke amely Hohmát a „Bölcsességet” jelképezi, az Élet Fájának második Szefiráját (kb. “állomását”), amely a Briatikus világ kezdetét határozza meg.
A második ovális nagyon sötét és Binát a „Megértést” jelképezi, az Élet Fájának harmadik Szefirát, amely a Bria nem ok-okozat (non-sequential) birodalmát határozza meg.
Ezek így együtt, a Hohma és Bina az Elohimok, akik életre keltik a „Bölcsesség 32 ösvényét”, amely az asztrál világban az Élet Fája, az „Alkotás”.Ahogyan az Elohimok Életet lehelnek a Bölcsesség 32 ösvényébe, 16 további ki nem mondott, rejtett és titkos ösvény jelenik meg, melyekkel együtt „beteljesiti” a 32-es szám jelentését. (a forditó: 1. úgy is, mint 16+16, 2. úgy is, mint az Életfa 3-as és 2-es Szefira számai, vagyis Bina és Hohma valamint 3. további kabbalisztikus jelentésében is beteljesíti)
Ez a beteljesülés a szó és a ki-nem-mondott szó egyesülései által jön létre, ami felszabaditja a 231 Kaput és ennek eredményeként Asszira „Létrehozás” („Making”) anyagi birodalmát, amelyet itt a kristály-struktúra jelképez, ami az Élet Fáját körülveszi.A Szefirot Kristály a hatos számot szimbolizálja, amely Tiferet, „Szépség” számos aspektusában jelenik meg. Valójában Tiferet a sárga gömbjével és a hatos számával az egész Élet Fájának középpontjában helyezkedik el. Tiferet a (külső) hatszög pontos középpontjában van, a Nap-pal (a Tiferet által képviselt égitest), amely a legősibb bolygókkal áll kapcsolatban: Szaturnusz, Jupiter, Mars, Vénusz, Merkúr és a Hold. Két egymással „szembenálló” hatszög egy tizenkét oldalú síkidomot eredményez, és ebből a Nap járására következtethetünk, vagyis a Zodiákus 12 jelét közvetíti számunkra. Ezek az anyagi világ filozófiai „építő blokkjai” – vagyis az Assziratikus Világ.
Ezekhez még hozzájön két utolsó összetevő, amelyek egy metszett kristállyá (fordító: ez szimbolikusan értve: végső, művészileg megmunkált, „befejezett” mestermű) egészítik ki a Szefirot Kristályt. Ezek egyike egy balra mutató háromszög.

Amíg a felfelé mutató fehér háromszög a makrokozmoszt szimbolizálja, az elektromos fluidot, és ezáltal a Tűz elemet, a lefelé mutató fekete háromszög a magnetikus fluidot és ezáltal a Víz elemet, addig ez a balra mutató háromszög a Levegő Elemet reprezentálja. Szintén jelképezi a Beavatás 72-ik Kapuját (A 231-es könyvben), amely összekapcsolja a Kegyelem Oszlopát (a Heszed/Jupiter és Necah/Vénusz Szefirák) a központi Szefirával, a Tiferet/Nappal.
Ez a kapu a héber Kaf-Lámed-Tét, ami a „mint egy takaró vagy fátyol”-t jelenti.
Ez a háromszög a Föld elemet képviseli és így válik teljessé a Szefirot Kristály formája. Ez a 87-es kaput képviseli, amely összekapcsolja a „Súlyosság” (Severity) oszlopát (amely a Gvura/Mars és a Hod/Merkúr Szefirák az Életfában) a központi Tiferet/Nap-pal.
A kapu héber betűi a Pé-Nun-Jod, aminek a jelentése: „egy arc”. A Szefirot Kristály szimbolizálja a LÉTezés összes rétegeinek a tudatos egyesítését, amely a fizikai sík átmeneti jelen-pillanatában valósulnak meg, és így kapcsolódik a IHVH-ADNI mágiájához (The Magic of IHVH-ADNI) és a Nyolc Templom Meditációs Projekthez.

Leave a reply


Scroll to Top