© Rawn Clark, fordította: Chrenkó Ferenc
A Malhut meditáció kinyomtatható pdf-ben letölthető:
Az eredeti weblap http://abardoncompanion.de/8T-Malkuth.html
Az eredeti könyv pdf-ben: http://abardoncompanion.de/8TBook.pdf
A képek eredeti méretben innen tölthetők le: http://abardoncompanion.de/8T-MalkuthImages.zip

Bevezetés

A héber Malhut (Malkuth) szót általában “királyságnak” fordítják (kingdom), bár véleményem szerint a “királynőség” (queendom) is ugyanilyen pontos volna. A tíz Kabbalisztikus szféra közül a legalacsonyabbat nevezik így, amely megfelel az evilági életkörülményeinknek.
Ez a normál, éber tudatosság és a környezetünkkel való mindennapi kölcsönhatásunk birodalma. Miközben szimbolikus bolygója a Föld, Malhut nem maga a fizikai bolygó. Inkább a szimbolikus “Földet övező zóna”; a lencse, amely a magasabb szférák által képviselt kozmikus erőket közvetlenül a fizikai valóságba fókuszálja.
Tehát Malhut a találkozási pont a tiszta asztrális energiamátrix és a tiszta fizikai anyag között, amely természeténél fogva ehhez a mátrixhoz tapad. Ez a metszéspont igen dinamikus.
Malhut maga nem fizikai, anyagi sűrűséggel rendelkező hely, hanem asztrál (érzelmi), és mentál (alapvető jelentésbeli) sűrűsége van. Az emberek az évezredek során elmélkedtek ezen az asztrális birodalmon, és megalkották a felismeréseiket kifejező összefüggő szimbólumrendszert.
Az elsődleges szimbólum, amely Malhut találkozási pont mivoltát az asztrál-mátrix és a fizikai-anyag között kifejezi, a minden dolognak Négy Elemre való felosztása. Ezt az ún. “Kiegyenlített Erők Keresztjével” ábrázoljuk.
Szemben a szokásos tájolással, ahol a Nyugat=Víz, Észak=Föld, Malhut szimbolikus terében a Tűz a Vízzel, és a Levegő a Földdel van szemben. Ez eltolja az Elemek megfeleltetéseit a szokásos Nyugat=Vízről Nyugat=Földre, és a szokásos Észak=Földről Észak=Vízre. Alaposan jegyezzük meg ezt a tájolást! A negyedekre osztott kör adja Malhut alapstruktúráját. A mi Malhut Templomunk mindamellett egy négyzet, amely magában foglalja e négy negyed metszéspontját.
Amikor belépünk Malhut Templomába, pontosan a Kereszt közepén állunk – azon a ponton, ahol a Négy Elem tökéletes egyensúlyban egyesül.
A Templom minden oldalán egy-egy, az adott negyed Elembirodalmába vezető árkád nyílik. Így a Malhut Templomból mind a négy Elembirodalom egyaránt áttekinthető. Vagy akár azt is megtehetjük, hogy kimerészkedünk az egyes Elemek birodalmaiba. Malhut Templomának további részletei azt a célt szolgálják, hogy elősegítsék az asztrál-mátrix és a fizikai-anyag felfedezését. A felfedezés közvetítő közege a szimbólumok nyelve.
Mivel Malhut szimbolikus hely, meditációnk a földbe való utazással kezdődik – egy barlangbejáratot követő természetes alagúton lefelé. Ez az alagút a Malhut Templomhoz vezet. A Malhut Templom lesz állandó találkozóhelyünk, így minden meditáció ugyanazzal az odavezető úttal kezdődik. Első meditációnk során Malhutot fedezzük fel, de a soron következő 7 Templom meditációiban csak a magasabb birodalmak felfedezéséhez való kiindulási pontként használjuk.

1. MEDITÁCIÓ: MALHUT

A bejárat elérése
Találj egy nyugodt helyet, ahol biztosan nem zavarnak meg, és helyezkedj kényelembe. Lazítsd el egész testedet. Koncentrálj légzésed természetes ritmusára, és ereszd el minden gondod-bajod.
Hunyd be a szemed, és képzelj el egy barlangbejáratot. A bejáratot függöny takarja, melyen speciális szimbólum látható. Összpontosíts erre a szimbólumra, és képzeld el annyira tisztán, amennyire csak tudod.
Malhut elérése
Most mondd magadban: “Adonáj, kérlek, vezess engem Malhutba!”
Imádra válaszul a héber ADNI (a képen) betűk jelennek meg a függöny felső részén, mintha fénnyel írták volna. A felfelé mutató fehér háromszög felragyog, ahogy a tíz gömbből a legalsó is, és lágy fény tölti meg a barlangot.
Amikor meglátod ezt a fényt, húzd félre a függönyt és lépj be a barlangba.
Előtted húzódik egy, a természet erői által a sötét színű sziklából durván kivájt barlang. Három méter széles, ugyanolyan magas, és 30 lépés hosszúságú. Mielőtt továbbmennél, alaposan jegyezd meg milyen, és szilárd képet építs fel róla magadban.
Tíz lépés befelé, és jobbra egy, az alagút falára erősített fáklyához értél. Állj itt meg egy pillanatra és vizsgáld meg a fáklyát. Próbáld minden érzékeddel érzékelni: lásd, halld, érezd a szagát és a melegét. Mielőtt továbbhaladnál, nézz körül, és erősítsd meg az alagút képét ebből a nézőpontból is.
Újabb tíz lépés befelé, és egy, a baloldali falra erősített fáklyához értél. Vizsgáld meg a fáklyát, ahogy az előzővel tetted, és újra betájolva magad, ugyanúgy jegyezd meg most is az alagút belsejének a képét.
Megint tíz lépés, és már egy meredek lépcsőn jössz fel, amely egyenesen egy tökéletes kör alakú nyíláshoz vezet az alagút tetején. A fenti nyílásból fény vetül a lépcső fokaira.
Tíz lépcsőfok – számold le őket magadban, amint felfelé lépdelsz.
Amikor a lépcső tetejére érsz, arccal a keleti negyed felé a Malhut Templomban állsz. Én a délkeleti sarokban (előtted jobbra), megérkezésedet várva állok. [Vékony vagyok, 5’11” (180 cm) magas, hajam vörös és hullámos, valamint rövid őszesvörös szakállt viselek. Egyszerű fehér talár lesz rajtam kék-vörös övvel, és efölött vörös, földig érő papi ruhát fogok viselni.]
A Templom faragott kőből épült, padlója áttetsző márvány.
Mindegyik égtájnak megfelelő negyedben egy-egy alacsony oltár helyezkedik el, ezeken két-két gyertya. Az oltárok mögött finom selyemfüggöny takarja az árkádokat.
Szánj néhány pillanatot arra, hogy betájold magad a Malhut Templomban.
A megfelelő pillanatban összegyűjtöm a résztvevőket, és rituális kört rajzolok körétek.
Ekkor körbevezetlek titeket az óramutató járása irányában, megidézem minden negyed Őrzőjét, bemutatok minden résztvevőt személy szerint mindegyik Őrzőnek, és röviden felfedezzük mindegyik Elembirodalmat.

Az első birodalom, melyet felderítünk, a Keleti negyedhez és a Levegő Elemhez tartozik.
Az Elem Őrzője Rafael arkangyal. Héberül Rafael azt jelenti: “aki által Isten gyógyít”. A gyógyítás, melyet Rafael közvetít, az egyensúllyal, a Levegő Elem lényegével kapcsolatos.
Meggyújtom a tömjént az oltáron, és szólok néhány szót. Ahogy megidézem Rafael jelenlétét, a selyemfüggöny felbomlik, és újra összeáll Rafael képében. [Fehérbe öltözött, fehér szárnyakkal, ragyogó aranyhajjal. A felkelő nap a mellkasán lóg (mint szimbólum).]
Minden résztvevőt bemutatok Rafaelnek. Az arkangyal mindenkit köszönt, és mindenkivel vált néhány személyes szót.
Ezután a Levegő birodalma felé fordulunk, ami Rafael mögött terül el, ameddig csak a szem ellát. Együtt átmegyünk az árkádon, hogy rövid felfedezőutat tegyünk…
————————————

A Levegő a Tűz és a Víz ellentétes minőségének az összekötője és keveréke. Mondják, hogy egyesíti a Tűz hőjét a Víz nedvességével, de túlzás azt állítani, hogy a Levegő “meleg és nedves”. A Levegő valójában nem “meleg”, inkább “se nem hideg, se nem forró”, mivel a Levegőben a forróság és a hideg (a kiterjedés és az összehúzódás) kiegyenlítik egymást egy “mérsékelt” semlegességet eredményezve. A Vízhez képest a Levegő meleg, de a Tűzhöz képest hideg. Ugyanígy nem is “nedves” persze, inkább a tocsogóan nedves Víz és a porszáraz Tűz közötti középúton helyezkedik el.
Ez a közvetítő, egyesítő jelleg a Levegő Elem lényege. “Súlytalanság”, ami közvetít a Víz lefelé húzó gravitációja és a Tűz felfelé való igyekezete között.
Egyenes vonal, mely önmagától nem tér el se felfelé, se lefelé.
Ez elvezet minket a Levegő egy másik fő jellegzetességéhez – a változékonyságához. Míg a Levegőnek önmagában nincs saját irányultsága, könnyen elfogadja bármely erő befolyását, amellyel csak találkozik. Ezért az emberi elme racionális aspektusa a Levegőnek felel meg.
A Levegő közvetítési és kiegyenlítési hajlamával egyesült változékonysága a Levegőt minden kommunikáció szimbólumává teszi. Az emberi beszéd, írás, stb. mind ehhez az Elemhez tartoznak.
A Levegő antropomorf képviselői, az úgynevezett “elemlények” a Tündérek. Általában nagyon kicsi, tünékeny, emberszerű lények átlátszó szárnyakkal. A Tündérek lakhelyét hatalmas ködös tartománynak szoktuk látni, ősi tisztaságú és sötét homályba burkolózó területekkel.
Azért így mondom, hogy “szoktuk látni”, mert ezek nem univerzális szimbólumok. Legnagyobb részük kulturális; de még egyetlen kultúrán belül is végtelen számú variációban jelennek meg. A szimbólumok végső soron személyes, bensőséges dolgok. Nincs két olyan közöttünk, aki pontosan ugyanúgy tapasztalna meg egy szimbólumot. A szimbólum valójában kölcsönhatás a szimbolizált dolog és a szimbólumot észlelő, megtapasztaló között.
Fontos, hogy értékeljük észlelésünk alapvető egyediségét. Mindannyian a magunk egyedi módján látunk. Tehát ne aggódj, ha nem látsz kis repkedő teremtményeket! Talán a tudatodon végigsimító lágy fuvallatként, vagy más, személyes tapasztalataidnak és természetednek megfelelő egyéb szimbólumként észleled őket. Ez egyszerűen így természetes.

TOVÁBBI ÖSSZEFÜGGÉSEK: Pozitív alapelv: Közvetítő, kommunikáló. Negatív alapelv: Megalapozatlan, szétszóró. Testi érzékelés: Szaglás. Asztrál Érzékelés: Tisztánhallás. Testrész: Mellkas. Szín & Forma: Sárga Félhold. Tarot: Kardok, Lovagok. Egyéb Szimbólumok: Tömjén, madártoll, kard, napfelkelte, minden, ami gáznemű. Temperamentum = Szangvinikus: (+) Optimizmus, felfogóképesség, öröm, szorgalom, kedvesség, függetlenség. (-) Megvetés, sunyiság, becstelenség.
————————————
. . . Amikor végeztünk, visszatérünk az árkádhoz (mindig közvetlenül mögötted van – egyszerűen fordulj meg, és ott van), és visszamegyünk a Malhut Templomba. Megköszönjük Rafaelnek vendégszeretetét, és továbbhaladunk az óramutató járása szerinti irányban a Templomban.
A második birodalom, amelyikkel találkozunk, a Tűz Elemé a Déli negyedben.
Az Elem Őrzője Mikháel arkangyal. Mikháel héberül annyit tesz, hogy “Isten képére teremtetett”. Mikháel a sugárzó energiát jelképezi – ami a Tűz elem lényege.
Meggyújtom a lángot az oltáron, és szólok néhány szót. Amint megidézem az Őrző jelenlétét, a selyemfüggöny felbomlik, és újra összeáll Mikháel képében. [Skarlátvörösbe öltözött, lángoló szárnyakkal és élénkvörös hajjal. Egész megjelenése lángol.]
Minden résztvevőt bemutatok Mikháelnek. Az arkangyal mindenkit köszönt, és mindenkivel vált néhány személyes szót.
Ezután a Tűz birodalma felé fordulunk, ami Mikháel mögött terül el, ameddig csak a szem ellát. Együtt átmegyünk az árkádon, hogy rövid felfedezőutat tegyünk…
————————————
A Tűz a sugárzó energia archetípusos szimbóluma. Kiterjedést, felfelé és kifelé való mozgást és gerjesztést okoz mindenben, amivel találkozik. Fel is emészt mindent, amit megérint; vagy inkább, amit megérint, azt magasabb létállapotba transzformálja.
A Tűz elektromos, forró és száraz. Az isteni és az emberi akaratot, erőt, hatalmat és szenvedélyt jelképezi. Hatása a felszínestől a kitartó befolyásig tart. Bármely szinten találkozunk vele, a Tűz mindig aktív, és mindig átadja hőjét a környezetének.
A Tűz “lényeit” Szalamandereknek hívjuk, és hüllőszerű megjelenésűnek szokták leírni őket. Ez a Tűz szögletes, hegyes természetéből származik, ami szimbolikusan hajlamos nyújtott szalamandraszerű formában megjelenni. A Szalamanderek lakhelyét táncoló lángok, kitörő vulkánok, stb. élénk birodalmaként szoktuk látni.

TOVÁBBI ÖSSZEFÜGGÉSEK: Pozitív Alapelv: Energetizáló, erőt adó. Negatív Alapelv: Felemésztő, égető. Testi Érzék: Látás. Asztrál Érzék: Tisztánlátás. Testrész: Fej. Szín & Forma: Vörös Háromszög. Tarot: Pálcák, Királyok. Egyéb Szimbólumok: Láng, vörös gyertya, pálca, dél(idő). Temperamentum = Kolerikus: (+) Bátorság, lelkesedés, eltökéltség. (-) Falánkság, féltékenység, ingerlékenység, pusztítási hajlam.
————————————
. . . Amikor végeztünk, visszatérünk az árkádhoz, és visszamegyünk a Malhut Templomba. Megköszönjük Mikháelnek a vendégszeretetét, és továbbhaladunk az óramutató járása szerinti irányban a Templomban.

A harmadik birodalom, amelyikkel találkozunk, a Föld Elemé a Nyugati negyedben.
Az Elem Őrzője Gábriel arkangyal. Gábriel héberül annyit tesz, hogy “akit Isten erőssé tett”. Gábriel a megszilárdítás képességével rendelkezik – ez a Föld elem lényege.
Mondok néhány szót, és a nagy kristály a Nyugati oltáron ragyogni kezd belső sugárzó fénnyel. Amint megidézem az Őrző jelenlétét, a selyemfüggöny felbomlik, és újra összeáll Gábriel képében. [Sötétbarna és sötétzöld színekbe öltözött, fekete a szárnya, a haja pedig szurokfekete. Szárnyai nem repülésre, szolgálnak, hanem arra, hogy üdvözléskor barátságosan átöleljen minket.]
Minden részvevőt bemutatok Gábrielnek. Az arkangyal mindenkit köszönt, és mindenkivel vált néhány személyes szót.

Ezután a Föld birodalma felé fordulunk, ami Gábriel mögött terül el, ameddig csak a szem ellát. Átmegyünk az árkádon, hogy rövid felfedezőutat tegyünk…
————————————
A Föld a Levegő ellentéte. Ahol a Levegő súlytalanság, a Föld súlyosság. Ahol a Levegő közvetít ellentétes hatások között, ott a Föld ezeket a hatásokat a szélsőséges megnyilvánulásaikig viszi el. A Föld egyesítő, megszilárdító, kristályosító, megalapozó. Ez az alap, amelyről a Tűz felszáll, amely felé a Víz leereszkedik, és amely felett a Levegő lebeg.
Ezen Elem misztériumának része, hogy nem létezik önmagában és magától. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a Tűz, a Levegő és a Víz közötti kölcsönhatás terméke: A Tűz és a Víz találkozásának eredménye a Levegő. Amikor a Tűz és a Víz ezen a közvetítőn, a Levegőn keresztül kölcsönhatásba lép, ezt a hármas kölcsönhatást nevezzük Földnek. A pozitív Tűz és a negatív Víz egyesülve alakítják ki a Levegőt; és ezek együtt alakítják ki a Föld dinamikus pozitív-semleges-negatív elektromagnetizmusát.
Egyesek az mondják, a Föld nem “igazi” Elem, de ez csak kifinomult filozofálás, következésképpen nem sok jelentősége van a gyakorlati megtapasztalás szempontjából. A gyakorlatban a Föld minden ízében ugyanúgy elem, mint a Tűz és a Víz.
Teljes tudatosságunk (különféle Tüzes, Levegős és Vizes jellegek egyetlen megnyilvánulásba összehozott halmazának tekintve) és a fizikai szervezet, amely lakhelyéül szolgál – mindkettő a Földnek tulajdonítható, mivel nehéz és szilárd dolgokról van szó.
Tömör és zömök – ezek a szavak írják le legjobban a Föld “lényeit”, a törpéket. Általában alacsonyak, köpcösek, sötét színűek, szakállasok, egyszerű és célszerű öltözéket viselnek, és igen barátságosak az emberekkel. A föld alatti birodalom az övék, és boldogan működtetik a Természet minden föld alatti misztériumát.

TOVÁBBI ÖSSZEFÜGGÉSEK: Pozitív Alapelv: Megalapozott, megszilárdító. Negatív Alapelv: Gátló, megállító, akadályozó. Testi Érzék: Tapintás. Asztrális Érzék: Hatodik érzék. Testrész: Láb, csontok, hús. Szín & Forma: Fekete Négyzet. Tarot: Korongok, Heregnők. Egyéb Szimbólumok: föld (mint anyag), só, bőségszaru, körbe zárt pentagram, naplemente. Temperamentum = Flegmatikus: (+) Kitartás, megfontoltság, pontosság, felelősségteljesség, tárgyilagosság. (-) Megbízhatatlanság, gátlástalanság, unalmasság, lustaság.
————————————
. . . Amikor végeztünk, visszatérünk az árkádhoz, és visszamegyünk a Malhut Templomba. Megköszönjük Gábrielnek a vendégszeretetét, és továbbhaladunk az óramutató járása szerinti irányban a Templomban.

A negyedik, egyben utolsó birodalom, amelyikkel találkozunk, az Északi Negyedhez és a Víz elemhez tartozik. Ennek az elemnek Haniel arkangyal az Őrzője. Haniel jelentése héberül: “akit Isten kegyessé tett”. Haniel kegyelmét mágneses (vonzó) folyékonyságként fejezi ki – ami a Víz Elem lényege.
Szólok néhány szót a Víz kelyhe felett, amely az oltáron helyezkedik el, és hirtelen gyönyörű szivárvány jelenik meg. Amint megidézem az Őrző jelenlétét, a selyemfüggöny felbomlik, és újra összeáll Haniel képében. [Hosszú, élénk kék és világoszöld (vízszínű zöld) öltözékben, tengeri hab szárnyakkal és hínárbarna hajjal. Ölelése olyan tisztító érzés, mintha a víz frissítő áramlata haladna át egész testünkön tetőtől talpig.]
Minden résztvevőt bemutatok Hanielnek. Az arkangyal mindenkit köszönt, és mindenkivel vált néhány személyes szót.
Ezután a Víz birodalma felé fordulunk, ami Haniel mögött terül el, ameddig csak a szem ellát. Átmegyünk az árkádon, hogy rövid felfedezőutat tegyünk…
————————————
A Víz a Tűz poláris ellentéte. Hideg, nedves, összehúzó, mágneses és lefelé irányuló. Ahol a Tűz szögletes és hegyes, ott a Víz lekerekített és folyékony. Ahol a Tűz az akarat nyers ereje, ott a Víz az érzelem, érzés és intuíció, valamint a kitartó törekvés ellenállhatatlan ereje. A Tűz elégetéssel tisztít: a Víz kimosással. A Tűz azáltal munkálkodik, hogy gerjeszti, felpörgeti a dolgokat az életben: A Víz azáltal, hogy a dolgokat egy tartósan fenntartható szintre, ritmusra csillapítja…
A Víz Elem az archetípusos óceán, minden élet anyja. Tele van lehetőségekkel, amelyek mindegyike a saját módján igyekszik megnyilvánulni. Gyönyörű és csábító birodalom, melyet a Sellőknek nevezett “lények” laknak. Általában félig halnak vagy delfinnek, félig embernek látjuk ezeket a teremtményeket. Általában a felső részük emberi, az ősi alakból a végső alakba való fejlődést jelképezve. Az érzelmek nyelvén beszélnek, és a szépséget közvetítik felénk alakjukkal és tetteikkel. A Természet minden vízzel kapcsolatos tevékenységét jelképezik.

TOVÁBBI ÖSSZEFÜGGÉSEK: Pozitív Alapelv: Gyógyító, teremtő, áramló. Negatív Alapelv: Destabilizáló, összehúzó. Testi Érzék: Ízlelés. Asztrál Érzék: Tisztánérzés. Testrész: Has. Szín & Forma: Kék Kör. Tarot: Kelyhek, Királynők. Egyéb szimbólumok: Minden folyadék, kehely, tengeri kagylók, éjfél. Temperamentum = Melankolikus: (+) Könyörület, tiszteletreméltóság, szerénység, nyugalom, odaadás. (-) Szégyenlősség, közönyösség, depresszió.
————————————
. . . Amikor végeztünk, visszatérünk az árkádhoz, és visszamegyünk a Malhut Templomba. Megköszönjük Hanielnek a vendégszeretetét, és továbbhaladunk az óramutató járása szerinti irányban a Templomban, vissza a Keleti negyedhez.

Amikor az asztrális szertartást elvégeztük, és felfedeztük mindegyik Elemi birodalmat, elengedem a mágikus kört. A résztvevők ekkor ugyanazon az úton hagyják el a Templomot, amelyen jöttek: le a lépcsőn, végig az alagúton, ki a barlang nyílásán, végül visszatérnek normál fizikai tudatosságukhoz.

Utómunkálatok
Rögtön írd le nagy vonalakban megtapasztalásaid főbb pontjait. Ez segíteni fog normál éber tudatodba hozni és megragadni a tünékenyebb asztrális megéléseket is. Egyben nagymértékben elő fogja segíteni ezeknek a tapasztalatoknak a hétköznapi életedbe való beillesztését is.
A Malhut meditációdat közvetlenül követő napokban figyelmedet összpontosítsd a Négy Elem megnyilvánulásaira külső és belső világodban. Ahogy észreveszel dolgokat a környezetedben, elemezd őket, és igyekezz meglátni Elemi összetételüket. Melyik Elem az uralkodó ebben vagy abban? A többi, kevésbé uralkodó Elem hogyan nyilvánul meg?
Ne légy túl merev az elemzésben! Ne feledd, hogy minden dolog kombinációban létezik. Ami pl. első pillantásra tisztán Tűznek tűnik, az valójában mind a négy Elem kombinációja. Mindegyiknek jelen kell lennie, ahhoz, hogy fizikai megnyilvánulás történhessen.
Hasonlóképpen elemezd a többi emberrel való interakcióidat. Melyik elem uralja a viselkedésedet ilyenkor? A többi Elem hogyan nyilvánul meg?
És végül ezt az elemzést belül is végezd el! Vizsgáld meg a külvilágra adott mentális és érzelmi reakcióid belső világát. Melyik az uralkodó Elem az általad megjelenített személyiségben? A többi Elem hogyan nyilvánul meg? Itt is figyelmeztetlek, hogy ne légy túl merev és szigorú!
Rendszeresen térj vissza a Malhut Templomba, és fedezd fel még mélyebben, még alaposabban az Elembirodalmakat. Ne csak külső, egyetemes jelentésüket és jelentőségüket fedezd fel, hanem belső, személyes jelentésüket is! Más szóval, használd az Elemeket arra, hogy belső világodat összekapcsold a külvilágban szerzett tapasztalataiddal. Az Elemek igen hasznos segédeszközként szolgálhatnak a belső és a külső világ megértéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyan egyesítsd e két túl gyakran különböző, kettéváló birodalmat.
Ahogy egyre jobban megismered a Négy Elemet, koncentrálj az általad megjelenített személyiségre. Alaposan tanulmányozd személyiségedet, és elemezd a Négy Elem segítségével. Határozd meg, melyik része melyik Elem befolyásához köthető, és ily módon egész személyiségedet vedd jegyzékbe. Ezen a ponton még ne fogj hozzá személyiséged megváltoztatásához – most csak katalogizálnod kell és megismerni jelenlegi jellemzőit.
Amíg a Malhut Templomban tevékenykedsz, fordíts rá gondot, hogy óvatosan ápold barátságodat a Negyedek Őrzőivel. Mindig kedvesen, tisztelettel és teljes őszinteséggel közeledj hozzájuk, és igaz barátaiddá válnak.

(Ez Rawn Clark: Nyolc Templom Meditációs Projekt című művében szereplő nyolc meditációból az első: a „Malhut” meditáció. Fordította: Chrenkó Ferenc)

Leave a reply


Scroll to Top