Hod

© Rawn Clark, fordította: Chrenkó Ferenc
A Hod meditáció kinyomtatható pdf-ben letölthető:

Az eredeti weblap http://abardoncompanion.de/8T-Hod.html
Az eredeti könyv pdf-ben: http://abardoncompanion.de/8TBook.pdf
A képek eredeti méretben innen tölthetők le: http://abardoncompanion.de/8T-HodImages.zip

 

Bevezetés

Hod jelentése “nagyszerűség, dicsőség, magasztosság, szépség és ragyogás”. Ehhez a birodalomhoz tartozik a fényes, gyors mozgású, kétnemű Merkúr bolygó. Asztrológiai szempontból a kommunikáció minden fajtájának, a racionális gondolkodásnak a szimbóluma a Merkúr és minden rendszernek, amely a részei közötti kommunikáción alapul (testek, gépek, szervezetek, filozófiák, stb.)
Univerzális értelemben a szellem az asztrál szubsztancián át leereszkedve az erő és a forma polaritását veszi fel. Ezeket a pólusokat a Merkúr (forma) és a Vénusz (erő) bolygók jelképezik.
Emberi értelemben az érzelmeink jelentik Vénusz képviselte erőt. Valóban, Necah az, ahol majd az összes érzelmi archetípust felfedezzük.
A képességünk, hogy tudunk gondolkodni és logikai rendszer szerint összekötni dolgokat: ez az a forma, amelyet a Merkúr jelképez. És itt, a Hod meditációban Paul Case mondatába tekintünk majd be: “#8: Bizalommal várom a Végtelen Fény Ragyogásának tökéletes megértését és megvalósulását”. [Case “Pattern on the Trestleboard c. művéből]
A Merkúr jelképezi azt az éleslátó megértést, amivel összekapcsolhatunk egymással részleteket, gondolatmeneteket, stb. Újfent univerzális értelemben: azt jelképezi, ahogy a leszálló szellem formálja a nyers Vénuszi erőt. Ez eredményezi az univerzumban megfigyelhető bonyolult komplexitást – és végtelenül komplex képességünket is arra, megfigyeljünk komplex dolgokat.
Polarizáció után a leszálló szellem az erő és a forma pólusait Jeszodban egyesíti újra. Emberi értelemben tehát személyiségünk (Jeszod) érzelem (Necah / Vénusz / erő) és értelem (Hod / Merkúr / forma) kombinációja. A kabbalisztikus Életfa képe találó ábrázolása ennek:

Itt látható a három függőleges oszlop: az erő és a forma poláris szélsőségét jelképező két oszlop, és a kettő között az egyensúlyban lévő harmadik.
Négy vízszintes szint is van: univerzális (1,2 és 3); egyéni (4,5 és 6); személyes (7,8 és 9); és fizikai (10).
A szférák sorrendje ábrázolja az Egység leszállását az anyagi sokaságba/sokféleségbe. Ahogy az univerzális leszáll az egyéni szintre, jobbra (4) és balra (5) polarizálódik, majd kiegyensúlyozódik (6). Ugyanez igaz arra is, ahogy a egyéni leszáll a személyes birodalomba – jobbra (7 / Vénusz / érzelmek / erő), majd balra (8 / Merkúr / értelem / forma), ezután ezt a kettőt kiegyensúlyozza Jeszodban (9 / Hold / személyiség).
Ebben a meditáció-sorozatban a számozás szerint visszafelé haladunk felfelé az ábrán. Eddig az egyensúly oszlopain helyezkedtek el a Templomaink, most balra letérünk balra a forma pólusához.
Fontos észben tartani, hogy Hod polarizált, ezért hogy Hodot teljességét megtapasztaljuk, személyiségünk kiegyensúlyozott megértésével kell megközelítenünk. Ezen egyensúly nélkül könnyű elveszni Hod összetettségének apró részleteiben és arra a következtetésre jutni, hogy az univerzum végül is szigorúan racionális. Ugyanez a helyzet Necahhal is – kiegyenlített megközelítés nélkül könnyen elsöpörhetnek azok az alapvető érzelmek amelyekkel ott találkozunk, és arra a konklúzióra juthatunk, hogy az univerzum végső soron teljesen irracionális. Mindkét poláris perspektíva helyes, és ugyanakkor téves. Csak összeillesztve mutatják meg, hogy az univerzum egyszerre racionális és irracionális.
A Hod Templom “Hermész Könyvtára” néven is ismert. Nyolc (ami Merkúr száma) oldala van, és hat (a Nap száma) emelet magas. Mind a szoláris-hat szinten 12 (a zodiákus száma) könyvespolccal ellátott árkádos kapualj helyezkedik el. Tehát mind a merkúri-nyolc oldal kilenc (a Hold száma) árkádot és könyvespolcot tartalmaz. Így összesen 72 (6×12=8×9=72) árkád van ott a hozzájuk tartozó könyvespolcokkal. [Ez “Isten 72 nevét” ábrázolja kabbalisztikus megközelítés szerint, amit túlságosan összetett mivolta miatt itt nem magyarázok el.]
Azt kívánja jelképezni, hogy minden emberi gondolat össze lett gyűjtve itt, Hermész könyvtárában. Mindegyik árkád egy-egy kamrába nyílik, amelyekben az összetett univerzum egy-egy részterületének racionális megértését kutathatod. Mindegyik árkád mellett balra, a fekete oszlophoz illeszkedő polc tele van az adott árkádhoz tartozó témával kapcsolatos könyvekkel.
Jobban megismerve, ez a könyvtár egy élettől nyüzsgő hellyé válhat számodra. Minden kamrában egyaránt találsz az adott témával foglalkozó tanulókat és tanárokat is. És könyvtáros is van, aki segít eligazodni.
Azért mondom, hogy “jobban megismerve”, mert általában számos felfedező látogatás kell ahhoz, hogy Hodnak ezzel a szintjével összekapcsolódjunk, és hozzáférjünk a tudáshoz. Első látogatásaim során Hermész Könyvtárában egyedül voltam, és némileg összezavarodtam. Nem tudtam semelyik könyvön elolvasni az írást, és nem találkoztam se tanulókkal, se tanárokkal, pláne könyvtárossal! De aztán egyik látogatásom során találkoztam egy tanárral, és onnan kezdve rohamosan tudatosult bennem a többiek jelenléte is.
A Hod Templommal való megismerkedésünk során egy bizonyos könyvet fogunk kiválasztani egy bizonyos polcról és belépünk egy bizonyos árkádon. A könyv Paul Case mondatát tartalmazza: “#8: Bizalommal várom a Végtelen Fény Ragyogásának tökéletes megértését és megvalósulását.” A kamrában egy tanárral fogunk találkozni, aki a mondat értelmének racionális felfedezésében segít majd minket.
Ez a Hod Templommal kapcsolatos tevékenység egyik lehetőségét illusztrálja – válassz egy könyvet, menj be vele az árkádon és férj hozzá a könyv témájának racionális értelméhez. Ez akkor megy a legjobban, ha tudod, melyik könyvet válaszd és azt hol találod, de e tudás hiányában ez a módszer arra is használható, hogy felfedd, mi lehet az egy-egy árkádhoz tartozó téma. Például véletlenszerűen is kiválaszthatsz egy könyvet, bemehetsz vele az árkádon, és megpróbálhatod elolvasni a kamrában. Kérj fennhangon segítséget, és vizualizáld egy tanár jelenlétét, aki segít neked.
Alternatív megközelítés, ami különösen akkor hatékony, ha nem tudod, hol találsz valamit, hogy útmutatást kérsz, hogy a választott témádhoz tartozó árkádot és könyvespolcot merre találod. Egyszerűen állj a könyvtár közepére, és nyilvánítsd ki igényedet. Hallgass intuíciódra és kövesd (ez a belső hang a “könyvtáros”, akit említettem), így a megfelelő árkádhoz és könyvhöz fognak vezetni.
A könyvtárat tanár segítségével is kutathatod, adott téma helyett, az adott tanárhoz vezető segítséget kérve.
Végül meg is nyílhatsz Hod saját segítő ajánlatai számára, és felteheted a kérdést: “Elohim Zebaoth, mit kell megtanulnom ebben a pillanatban?” Ez csodálatos, elképesztő megtapasztalásokhoz vezethet!

3. MEDITÁCIÓ: HOD

Kezdd, ahogy eddig: menj be a Barlangbejáraton, végig az Alagúton, fel a tíz lépcsőfokon a Malhut Templomba, ahol érkezésedre várva állok.
Amikor minden részvevő megérkezett, összegyűjtöm mindannyiunkat, és rituális kört rajzolok.
Amikor a kör elkészült, körben állva és egymás kezét fogva néhány pillanatot azzal töltünk a Malhut Templom közepén, hogy figyelmünket a többi résztvevő jelenlétére irányítjuk. Ahogy körölnézel a körön, igyekezz minden résztvevő egyedi jelenlétét érzékelni.
A megfelelő pillanatban a Keleti negyed oltárára viszem figyelmünket – ez a bejáratunk Hodba.
Az oltáron most egy pergamentekercset látunk, és mögötte ugyanazt a függönyt és szimbólumot, amellyel a Barlangbejáratnál találkoztunk.

A tekercsen egy nyolcágú ábrát látunk, amely a szoláris befolyás összetett merkúri kifejeződését reprezentálja, és héber írással a Hodhoz tartozó istenség nevét.
Meggyújtom a gyertyákat az oltáron, majd együtt, mintha egy hangon szólnánk, ezt a mondatot mondjuk ki: “Elohim Zebaoth, kérlek, vezess engem Hodba!”
Imánkra válaszul, mintha fénnyel írták volna, a héber betűk jelennek meg a függöny felső részén. A felfelé mutató fehér háromszög felfénylik, ahogy a baloldali oszlopon a legalsó szféra is, és lágy fény szűrődik ki a függöny mögül.
Amikor meglátjuk a fényt, kinyújtom a kezem és félrehúzom a függönyt. Kéz a kézben átmegyünk az árkádon.
Lágy átmenetünk a Hod Templomba nem okoz semmilyen zavart vagy eltájolódást. Most egymás kezét fogva a nyolcágú csillag padlómozaik közepén állunk. Néhány pillanatot rászánunk arra, hogy körülnézzünk…

A megfelelő pillanatban összegyűjtöm figyelmünket. Az első szinten maradva a Templom keleti falához megyünk és elveszünk egy könyvet az árkádtól balra álló könyvespolcról. Együtt átmegyünk az árkád mögötti rejtett kamrába.
Itt egy alacsony asztalt találunk, amelyre leteszem a könyvet és a kiválasztott lapnál kinyitom. Nézd meg alaposan a lapot, és minden képességedet latba vetve igyekezz a rányomtatott szavakat elolvasni, melyek Paul Case mondatát formálják: “#8: Bizalommal várom a Végtelen Fény Ragyogásának tökéletes megértését és megvalósulását.”
Miután mindannyian elolvastuk e szavakat, egy tanárt hívok számunkra. Válj nyitottá, hogy észleld a tanárt úgy, ahogy az a számodra természetes módon történik. Egyeseknek a tanár olyan személynek látszik, akivel beszélgetni lehet, de mások számára láthatatlan érzésként, intuícióként, hallás útján, vagy a fejben felbukkanó gondolatmenetként jelentkezhet.
Amikor a tanár megérkezik, mind kéz a kézben körben leülünk, és csendesen együtt meditálunk a könyvből olvasott szavakon. A tanár be fog lépni, és vezeti a meditációnkat. Mint mondottam, különféleképpen érzékelhetjük, szóval igyekezz egy fenntartani nyitott hozzáállást, hogy hadd történjen minden számodra természetes módon.
Nyugodtan vizsgálódj, kérdezz és fedezd fel a információrészleteket, amelyekhez hozzáférsz. Jó néhány percet fogunk eltölteni a 8-as számú mondaton való meditálással, tehát nem kell sietni.
A megfelelő pillanatban összegyűjtöm figyelmünket és megköszönjük a tanult leckéket a tanárnak. Felveszem a könyvet, visszavezetem a társaságot a Hod Templomba és visszateszem a könyvet a polcára.
Ezután néhány percet az egész Templom bejárásával töltünk, felmegyünk a hatodik szintig és vissza. [A szinteket összekötő lépcsők a Templom nyugati falánál vannak, és nem ábrázoltam a keleti tájolású grafikán.] Eközben benézünk három különböző árkádon és egy rövid pillanatot szánunk arra, hogy ötletet kapjunk, mi lehet annak a témája.
Amikor befejeztük a felfedezést, összegyűjtöm mindnyájunkat a mozaik közepén. Megfogjuk egymás kezét és akkor együtt, mintha egy hangon szólnánk, kimondjuk a “Malhut” szót. Ez lágyan visszavisz minket a Malhut Templom közepére.
Az újratájolódás néhány pillanata után elengedem a mágikus kört. A résztvevők ezután elmennek arra, amerről jöttek: le a lépcsőn, végig az alagúton és ki a Barlangbejáraton, és végül visszatérnek normál fizikai tudatosságukhoz.

Utómunkálatok

Térj vissza rendszeresen a Hod Templomba és használd ki a lehetőséget, hogy javítsd (racionális) megértésedet. Válassz témákat, amelyek érdekelnek és amelyek hasznosak a személyiségeden végzett önátalakítási munkához és igyekezz önállóan tanulmányozni őket a Hod Templomban. Ahogy csiszolod (racionális) megértésedet, használd fel, amit Hodban tanulsz a Jeszoban és Malhutban végzett tevékenységedhez.
Hod mind a hat szintjét fedezd fel, és ismerkedj meg könyvtár elrendezésével. Használd képzelőerődet és fedezd fel a Hod Templomban elérhető információkhoz való hozzáférés számos különböző lehetőségét.

(Ez Rawn Clark: Nyolc Templom Meditációs Projekt című művében szereplő nyolc meditációból a harmadik: a „Hod” meditáció. Fordította: Chrenkó Ferenc)


Scroll to Top