Bevezetők a Nyolc Templom Meditációhoz

A fájl letölthető pdf-ben is innen: 8Temple-01-Introduction.pdf.
Rawn Clark írásai, fordította és beküldte: Neo

A 8 templom teljes meditációja itt érhető el ingyenesen a neten: http://abardoncompanion.de/8T-Intro.html

PÁR FONTOS HOZZÁSZÓLÁS
Az elmúlt négy évben (az 1998 és 2002 közötti időszakról van szó), amely az eredeti Nyolc Templom Meditációja óta eltelt, nos, több mint 100 személy fedezte fel és követte ezeket a meditációs rítusokat. Sokan leírták nekem tapasztalataikat vagy további felvilágosítást kértek. Számomra szintén tanulságos volt mindez, és szeretnék megosztani veled pár dolgot, amelyet én tanultam azoktól, akik azóta sikeresen befejezték ezt a munkát.
A leggyakoribb kérdés arra vonatkozott, hogy a képességek milyen szintje szükséges e munkához. Az eredeti résztvevők közül én voltam az egyetlen képzett mágus. És a sok résztvevőből, akik a projektbe belevágtak azóta, csak egy kis részüknek volt alapos képzése. Az egyetlen előfeltétele az ebben a munkában való részvételnek pusztán a kreatív képzelőerőd.
Ez az egész egy speciális gond volt a Franz Bardon “Az igazi beavatás útja” tanulói számára. Nagyon sokan hajlanak arra, hogy rálépjenek egy olyan, hermetikához kapcsolódó mellékvágányra, ami elveszi az idejüket ettől, így valójában veszélybe sodorja a haladásukat és az azzal való foglalkozás felemészti energiájukat, de a Nyolc Templom Meditáció semmilyen módon nem jelent konfliktust. Valójában ezt figyelembe véve, és azzal a szándékkal terveztem, hogy kiegészítse a “Az igazi beavatás útját”. E project kifejezetten támogatja az önelemzést és a későbbi önátalakítást, ami az egész beavatási folyamat legalapvetőbb eleme.
Egy másik gyakori kérdés pedig az volt, hogy vajon szükséges-e előzetes ismeret a kabbaláról. Bár természetesen egyáltalán nem árt a mélyebb megértésekhez, itt ez nem szükséges. A kabbalisztikus rendszer ismerete és gyakorlata nem döntő fontosságú e Projekt sikeres megvalósításához, és minden egyes fogalmat, amit használok, el is magyarázok (így a részletek ismerete további megértésekhez vezet).
Nem is olyan régen beszélgettünk egy barátommal arról, hogy milyen nehéz is eldönteni azt, hogy vajon melyik lenne az könyv, ami a kabbala velejét pusztán játékos, de tisztán érthető szinten bemutathatná a kezdőknek. (Erről amúgy rendszeresen megkérdeznek.) És legnagyobb meglepetésemre a barátom ezt felelte: “Nos, természetesen a Nyolc Templom meditációja”. Odáig elment, hogy az általa olvasott összes könyv közül a Nyolc Templom volt a leghasznosabb, mert ez alapján a teljesen kezdők is bepillantást nyerhetnek. Bár később elengedhetetlenek a komoly elméletek és igazán összetett fogalmak ismerete, de ha először csak ezeket tanulja meg, akkor esetleg a felmerült nehézségek miatt akár abba is hagyhatja. Ehelyett ez viszont lehetőséget nyújt arra, hogy a kabbalát, mint létező és élő dolgot egy bizonyos szinten megtapasztalja. (Továbbá nincs szükség a “Az igazi kabbala kulcsa” c. műben kifejtett kabbalisztikus tudásra és képességekre sem, aminek az előfeltétele a “Az igazi beavatás útja” alapos és kteljes gyakorlati ismerete.)
Eddig a pillanatig nem láttam a Projektet ilyen szemszögből, de most már látom szavai bölcsességét. E beszélgetés óta találkoztam néhány haladó mágussal, akiket megkérdeztem, hogy mi a véleményük erről a Projektről, mint a kabbalába való bevezetésről. Mivel egyiküknek sem volt semmi előzetes ismerete anno a kabbaláról, mindketten azt állították, hogy ez a Projekt volt számukra a bevezetés a kabbalába.
Én szintén megragadtam a lehetőséget és átnéztem a többi résztvevők által összegyűlt levelezést és egyértelműen igaz ugyanez a legtöbbjükre is. Úgy tűnik, hogy a project kiváló tapasztalati bepillantást nyújt a kabbalisztikus alapfogalmakhoz.
Talán a harmadik leggyakoribb kérdés az, hogy vajon memorizálni kell-e teljesen az egyes meditációk rituáléi szövegét, vagy sem. A válasz nem, nem kell az egész folyamatot memorizálni, azonban a legfontosabb részeket igen. Különösen fontos, hogy memorizáljuk az események sorrendjét, hogy ne kelljen visszalapozni a meditáció kellős közepén.
Ugyanilyen fontos, hogy minden eseményt plasztikusan elképzeljünk. Például ahogy a héber betűk feltűnnek a boltív függönyének tetején elengedhetetlen, hogy vizualizáljuk ennek megtörténtét. Vagy például amikor a szöveg szerint a mágikus kört rajzolom, azt is el kell képzelni. (A mágikus kör rajzolása a Geburah meditációban található, vagy haladó mágusok számára, akik elérték Franz Bardon első könyvében foglaltakat, a “Mágikus idézés gyakorlata” című könyv A Főpapnő / A mágikus kör fejezetében leírtak szolgáljanak útmutatóul)
Szintén elegendő mennyiségű időt kell a bevezető anyaggal eltölteni és memorizálni a templom és az oltár képeit minden egyes meditációra vonatkozóan.
Egy másik fontos kérdés, ami felmerült, az volt, (ez főleg az egyik résztvevő tapasztalataiból szűrtem le, mintsem a kérdésekből), hogy vajon mi a legjobb az idő a meditációs rituálék elvégzéséhez. Addig, amíg feltétlenül szükséges volt, hogy a létrehozásuk a Telehold alatt történjen, jobbnak bizonyult, hogy a gyakorlatokat az Újholddal összhangban végezzük el. Általában ez az önvizsgálat ideje, ami nagyban erősíti az egyes meditációék és rituálék működését.
Ahogy végigolvasod a Projektet, nyilvánvalóvá válik, hogy bár az egész valójában nyolc hónap alatt megszerezhető megtapasztalásként lett megtervezve, igen könnyen élethosszig tartó munkává is válhat. Azt javaslom, hogy mind a nyolc meditációt mindegyik Újholdkor, havonta, vagyis nyolc egymást követő hónapban végezd el. Ezekután, miután mind a nyolc templomot megismerted, menj vissza és önállóan folytasd minden egyes templomban való munkát. Ez az, ahol a templomok a legnagyobb értéket nyújtják – egy általad irányított és mélyreható munkával.
Várlak a 8 Templomban!

A legjobbakat,
Rawn Clark
2002 májusában

BEVEZETÉS (ez már a könyvhöz tartozik)

Az “ismerd meg önmagad” ősi kihívása az elsődleges hívószó mindazok számára, akik az önmegvalósítást vagy a Misztériumokba való beavatást keresik. Sokak által elkövetett nagy hiba, hogy feltételezik, hogy az önismeret pusztán belső dolog. De épp az ellenkezője az igaz, hiszen az “én”, amit megpróbálunk felfedni és megismerni, végső soron végtelen, mindenre kiterjedő univerzális létező. Igazán “ismerni önmagad” azt jelenti, hogy tudod, hogy mindez az egész az “én”.
Emiatt van az, hogy a beavatás egy útja hozzáidomul a belső, a psziché személyes világához, a külső, a fizikai világgal együtt. Ezeket az amúgy is túl sokszor egymástól eltérő valóságokat úgy kapcsoljuk össze, hogy teljes mértékben kiaknázzuk szerkezetük hasonlóságait. Az analógia és a szimbólumok segítségével maga a beavatás művészi módon követi az ok-okozat törvényeit, amelyek maguktól értetődően léteznek aközött, amit belülről tapasztalunk és aközött, amit kívülről tapasztalunk.
A beavatott úgy éri el mindezt, hogy önvizsgálatot folytat és egyidejűleg szisztematikusan tanulmányozza a makrokozmoszt is. Mindegyiket a másik részre való tudatossággal végzi. Más szavakkal, az egyetemes elveket tanulmányozza és alkalmazza az önmegismerés munkájában. Hasonlóképpen, az önvizsgálatból megtanult személyes tanulságokat a külső világ megértésében kamatoztatja. A így összekapcsolva a külső megvilágítja a belsőt és fordítva.
Egy klasszikus példa erre, a négy elemmel való munka, amit Franz Bardon körvonalazott kitűnő könyvében a “Igazi Beavatás Útjában”. Itt az elemeket kétféle módon fedezzük fel és alkalmazzuk. Az első módszer külső és magában foglal bizonyos meditációs gyakorlatokat, ami elvezet ahhoz a tapasztalati megértéshez, hogy az Elemek univerzális erők. A második, ezzel párhuzamos gyakorlat belső, amiben az univerzális Elemeket elemzési mintákként, az “én” belső személyiségének vizsgálatát segítő sablonként használjuk. Ez a második felhasználási mód a gyakorlatban is megvilágítja, hogy az univerzális Elemek hogyan kapcsolódnak a személyes Elemekkel.
A történelem során az önmegvalósítás lényeges folyamatát megszámlálhatatlan mennyiségű filozófiai magyarázat fedte el, melyek mindegyike az Univerzum speciális megértését jelképezte. Sokkal inkább a struktúra jelenléte, mintsem a választott struktúra természete az, ami meghatározza a sikert. Tehát egy katolikus éppoly eséllyel éri el az önmegvalósítást, mint egy buddhista, vagy egy wicca, egy kabbalista vagy egy bennszülött sámán, hogy csak párat említsek azon lehetőségek közül, amelyek a világban eddig megjelentek.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy struktúra típusa ne lenne fontos. Kétségtelen, hogy bármelyik adott struktúra filozófiai sajátosságai igencsak befolyásolják az önmegvalósítás folyamatának részleteit. Az a lényeg, hogy egy struktúra korlátozhatja (lassítja) vagy segítheti (gyorsíthatja) a tanulás és tapasztalás folyamatát, ami nem is annyira a struktúrától függ, mint inkább attól, hogy hogyan érjük el a struktúrát és mihez kezdünk vele.
Az itt következő Nyolc Meditáció nagyon praktikus bevezetésként szolgál a Nyugati Hermetikus Kabbala sajátos struktúráiba. Mindegyik meditáció olyan élményhez juttathat, amely mind a belső birodalmakat, mint a külső valóságokat megvilágíthatja. Itt, az alapvetően belső meditáció folyamata olyan tényezőkre összpontosít, amelyek közvetlenül érintik a meditáló személy külső életkörülményeit.
Azt itt következő nyolc asztrál Templomot úgy terveztem meg, hogy egy egész életen át használható eszközökként funkcionálhassanak. Mindegyiknek gyakorlati haszna van a beavatott belső és külső munkájára vonatkozólag egyaránt. Miután megismerte a Templomokat, a beavatott bármikor szabadon visszatérhet oda és további részletekbe menő munkát végezhet. Így mágus és az asztrál Templomok, valamit a beavatottak kapcsolata továbbfejlődik az idők során. Ismételt használat során a bennük rejlő szerkezet hozzáidomul a beavatott belső és külső világához és egy szilárd alapot szolgáltat, amelyet a beavatott használhat az önismeret további útján.

A Projekt nagy vonalakban

A Nyolc Templom Meditációs Projekt egy másik, korábbi projektből fejlődött ki, amelyben egy kis csoportunk azzal kísérletezett, hogy rendszeresen találkozzunk az asztrál-mentál síkon. Ez az eredeti kísérletezés két évig tartott (1995 novemberétől egészen 1997 decemberéig), amely idő alatt számos értékes, és végső soron gyakorlati leckét sajátítottunk el az asztrál-mentál síkkal és találkozásainkkal kapcsolatban. (További részletekért lásd a “Beneath an Astral Moon” című angol cikket.)
Mivel munkánk kísérleti szakasza a végéhez közelített, úgy gondoltam, hogy egy újabb projektet indítok, amely nem arra összpontosít, hogy új leckéket tanuljunk meg, hanem épp ellenkezőleg, hogy nagyszerűen felhasználjuk azokat a leckéket, amelyeket már megtanultunk.
Körülbelül ugyanazon az időben két különböző barátommal épp arról a vágyukról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne még többet megtudni a Kabbalisztikus Életfáról és a bolygók szimbólumainak gyakorlati jelentéséről. Szóval így úgy terveztem meg a projektet, hogy mind a fent említett leckéket bele tudjam illeszteni, mind pedig az asztrál-mentál idő(síko)t, valamit a gyakorlati Kabbala és asztrológiai ismereteimet.
A Nyolc Templom Meditációs Projekt nyolc hónapig futott – 1997 késő decemberének újholdjától és 1998 kora augusztusának telihold idején ért véget. Az újhold másnapján mindegyik résztvevő egy tájékoztató csomagot kapott e-mailben tőlem. Ezek az “Újhold csomagok” mindegyike bevezető magyarázatokat és a közelgő meditáció pontos vázlatait tartalmazta.
A meditációkat minden hónap teliholdja idejére, vagy azok közelébe ütemeztük, és így minden résztvevőnek két hete volt arra, hogy alaposan áttanulmányozza az írásos anyagot. Ez alatt a két hét alatt én elkészítettem az asztrál-mentál Templomokat, majd a tervezett ütemben meg is tartottam a meditációkat.
A meditációk után egy héten belül minden résztvevő beszámolót küldött a tapasztalatairól. Ezen beszámolók másolatait a résztvevők mindegyike megkapta a következő “Újhold” csomagban. Ez a gyakorlat két dolgot tett lehetővé:
1. Minden résztvevő számára lehetővé tette, hogy lássa, mások mit tapasztaltak
2. Lehetővé tette számomra, hogy folyamatában felmérjem annak a hatásfokát, amit én csináltam. Minden hónapban alaposan kielemeztem az átvett beszámolókat, és ezeket az információkat felhasználtam a következő meditációk finomhangolására. Igy alakultak és finomultak a gyakorlatok és a kabbalisztikus életfában szerzett tapasztalatok.
A project egy szabványos “A visszatérés útja” megközelítése a Kabbalisztikus Életfának. A meditációk a 10-es síkkal kezdődnek, Malkuth/Föld, és a 3-as síkon, a Binah/Szaturnusz síkon fejeződnek be. Minden meditáció az előző tapasztalataira épül, szóval folytonosság van a meditációk sorában.
Az egyik cél, amit a Projekt során szerettem volna elérni, hogy megtaláljam az egyensúlyt a “leírás” és a “spontaneitás” módszere között. Egyfelől a korábbi munkacsoport megtanította nekem, hogy mennyire erőteljes lehet az asztrál-mentál találkozásainkra vonatkozó direkt fókuszáló hatás egy előre meghatározott struktúrája. Másrészt viszont egyértelmű volt az is, hogy csak a spontaneitás képes felemelni az ilyen struktúrákat a “színházi csalásról” az igazi mágia birodalmába. Emiatt mindegyik meditáció magában foglal egy előre meg nem írt részt, melyben a résztvevők önmagukat vezetik és spontán kapcsolatba léphetnek a környezettel.
Én mágus vagyok. Számomra ez a project a mágiával való munka. A tervek véglegesítésekor, a Nyolc Templom mindegyikét rituálisan felépítettem asztrál-mentál anyagból, felhasználva az összes ismert mágikus gyakorlatot, amit csak ismertem. A Templomok egyedülálló tervezése és felépítésük időtartama az egy órától a több hónapig tartott, ezek számottevően különböztek Templomról Templomra.
Nem csak a Templomokat magukat kellett megépítenem, hanem a Templomok közötti kapcsolatokat is létre kellett hoznom. Továbbá a templomokat valóban össze kellett kapcsolni azokkal a birodalmakkal, amelyeket szimbolizálnak.
Egy speciális mintát használtam arra, hogy kialakítsam a Templomok közötti kapcsolatot. Ehhez egy speciális vizuális–cselekedet–kimondott szó sorozatot használtam, amely megnyitja az átjárókat az egyes birodalmak között. Ezt a bevezető sorozatot követve elérhető a kiválasztott Templom. Az induláskor az a mágus vezette el a többieket a bevezető meditáció megtapasztalásához, aki a kinyitást végezte.
És ez az egész felveti az idő kérdését. Az asztrál-mentál tér-idő nem egészen olyan, mint a fizikai világ ideje. Ez egy sokkal folyékonyabb, könnyebben alakítható dolog.
Fizikai világunkban az idő egy mérhető állandó – mérni tudjuk, ahogy telik. Az asztrál-mentál síkon azonban nem ugyanúgy állandó, mint a fizikai idő. Példának okáért az egy óra fizikai idejé egy szempillantásként, vagy korszakoknak megfelelő időtartamként is megélhetjük. Ez az idő asztrál-mentál komponense – egy mérhetetlen, tapasztalati dolog, amelyet egyetlen óra ketyegése sem határoz meg, hanem a személyes figyelem és szándék mennyisége és minősége.
Lehetőség van arra, hogy kiterjesszük a fizikai idő egy speciális asztrál-mentál aspektusát (a jelen pillanat “most”-jával dolgozni) ami a pillanat megőrzését fogja eredményezi. Amit így megőrzünk, az a valós idő pillanat-minősége, a jelent pillanat “most”-ja – egy minőség, ami általában elveszik, ahogy továbbsiklunk időben a történéstől, amit egy adott múltbeli tér-idő momentum tartalmazott. Ha ezt egy adott időtartamra alkalmazzuk (a jelen pillanatok egy összekapcsolódó sorozatára), akkor ezt a “kiterjesztési” és megőrzési folyamatot, “becsomagolásnak” (encapsulation) nevezzük.
Igen, tudom, hogy ez egy igen összetett fogalomkör, amit épp most tártam eléd. Tehát egész egyszerűen: olyan módon terveztem meg ezeket a meditációkat, hogy ezeknek a rituáléknak a valós idejű szerkezete asztrál-mentálisan megmaradt. Mivel minden egyes Projekt asztrál-mentál komponensének egyórás meditációját becsomagoltam, így egyszerűen követve az indukciós sorrendet, automatikusan elérhető a becsomagolt – maga az eredeti egy órás meditáció és valójában a résztvevők ténylegesen az eredeti meditációt tudják végrehajtani.
Ez a project folyamán két különböző módon született meg. Az első az volt, hogy észrevettük, hogy közel megszámlálhatatlan mennyiségű individualitás (nem akartam más szóval fordítani) csatlakozik jövőbeli időpontokból. Ezek nyilvánvalóan olyan emberek voltak, mint Te magad is, aki épp ezeket a szavakat olvasod és vegzed a meditációkat a Te mostani jelen időpillanatodban, ami számomra akkor még nem jött létre, amikor magukat a meditációkat a korai csapatokkal végeztük. Mindazonáltal a (mostani) jelenlétedet már akkor figyelembe vettük, és elköteleztük magunkat a meditáció valós idejében. Több esetben is ezek a “jövőbeli-skacok” fontos szerepet játszottak a közös csoport-élményben. (angol szójáték, egy jövőbeli dologról múlt időben – már megtörténtként – beszélni)
A második bizonyíték, hogy az egyes meditációk sikeresek voltak, azon résztvevők tapasztalati, akik valamilyen okból nem tudtak részt venni a tervezett éjszakán és néhány nappal vagy egy héttel később folytatták a meditációt. Hátrányok nélkül voltak képesek elérni az eredeti meditációs, valósidejű élményként.
A következő Nyolc Templomi Meditáció célja pusztán az asztrál-mentál birodalmakhoz való bevezetés. Csupán tájékoztató jellegűek, kicsit megismertetnek azzal, hogy mi vár ott és milyen eszközök állnak rendelkezésre. Ezen tények fényében minden meditációt további – jövőbeli munkára vonatkozó – javaslatok követnek.

A szimbólumok áttekintése

A Kabbalisztikus Életfa eredetét több mint 2000 évvel ezelőttire (néhányan több mint 6000 évesre) datálják a zsidó misztikus hagyományok tükrében, és több mint 500 évig a Nyugati Hermetikus hagyomány magjának is tekintették. Napjainkban számos változata létezik a Kabbalisztikus szimbólumoknak, kezdve a szigorúan vett zsidó kabbalától egészen a szigorúan vet keresztény kabbaláig.
A Nyolc Meditáció során alkalmazott változatosság egy teljesen egyszerű Nyugati Hermetikus megközelítés – inkább a Héber és Pogány vonalra, és kevésbé a keresztényre összpontosítva, pusztán azért mert ez az én utam. Azonban a hangsúly itt alig vonatkozik a mágiára magára, sokkal inkább az általános spirituális fejlődésre.
Az első lépés az, hogy megismerkedj a következő ábrával és az azután következő táblázattal. Nem kell megjegyezni őket, csak ismerkedj meg velük.

A Kabbalisztikus Életfa

The One Self – A Teljes Én

Greater Self – Felsőbb Én
Individuality – Egyéniség
Personality – Személyiség
Physical Body – Fizikai Test


Scroll to Top