Nyolc Templom Meditáció

A Nyolc Templom Meditáció Projekt nyolc pdf fájlban letölthető (a lap alján), illetve az egyes meditációk weblap formában is megtekinthetők.

Ezzel gyakorlatilag teljes a Nyolc Templom Meditáció Projekt fordítása. Még van egy szöveg az eredeti könyvben arról, hogy miként lehet ilyen asztrális találkozóhelyeket létrehozni és hogyan készült ez a meditáció. Ezt nem fordítottam le, mivel akik maguk is szeretnének ilyeneket létrehozni, azok nyilván el is olvassák eredetiben.

Bemutatás:

A Nyolc Templom Meditációs Projekt, amely Rawn Clark egyik legnépszerűbb alkotása, a meditációknak és a hozzájuk kapcsolódó munkálatoknak olyan sorozata, amely akár teljesen kezdőket is bevezet a szellemi birodalomba.
Megismertet minket az asztrális és mentális síkon való tevékenységgel, a Négy Elem tulajdonságainak megismerésétől az egész magas Szférákig. Egyik legnagyobb haszna az önismeret és az önfejlesztés gyakorlati lehetősége. Szorosan kapcsolódik a Franz Bardon által “Az Igazi Beavatás Útja” c. könyvében leírt úthoz, annak igen hatékony kiegészítője, a nyolc meditáció sorban Bardon első nyolc fokozatával van összefüggésben, de teljesen önállóan, önmagában is igen eredményesen használható. Tehát a kettőt együtt különösen érdemes használni, igen sok az átfedés, azonosság, ez a honlap ezért is foglalkozik mindkettővel.
Ez nem olyan meditáció, ahol egyszerűen csak elképzelünk magunknak valamit, hanem ezek a Templomok tőlünk függetlenül is létező helyszínek, amelyeket Rawn hozott létre, és már rengetegen jártak ezekben. A Templomokkal kulcsok segítségével kerülünk kapcsolatba. Mindig egy-egy vizualizáció–cselekedet–kimondott szó sorozat a kulcs, amely az adott átjárót nyitja. Külön felhívja a szerző a figyelmünket arra, hogy plasztikusan kell elképzelni az eseményeket, pl. ahogy a héber betűk feltűnnek a függönyökön, vagy ahogy ő a mágikus kört rajzolja. Tehát tanácsos pontosan követni a leírtakat, ezért a magyarra való fordításnál a legfontosabb szempont a pontosság.
Rawn a meditációit azért is írta meg, hogy a Franz Bardon által nyilvánossá tett hermetikus úton kiegyenlítse az időközben megnövekedett nehézségeket, mert már a Bardon óta eltelt néhány évtized alatt is olyan sokat változott a világ, a nyugati, rohanó, pénzorientált, individualista, fogyasztói társadalom olyan óriási súllyal nehezedik tudatunkra, olyan mértékben manipulálnak minket, hogy az hatalmas erővel akadályozza a szellemi felemelkedést.

A Templomokat Rawn összekapcsolta az eredeti ősi helyszínekkel, tehát utazásunk során azokkal is kapcsolatba kerülünk. Így olyasmiben vehetünk részt bevezető, megismertető, de egyben komoly gyakorlati megtapasztalásokkal járó utunkon, amelyhez egyébként magas képzettség volna szükséges. Ezért van velünk a mágus (Rawn), aki képes arra, amire mi (még) nem, pl. a mágikus kör rajzolására vagy az arkangyalok jelenlétének megidézésére.

A Nyolc Templom Meditációs Projekt lefordítását sokan várják. A Neo által beküldött bevezető szövegek, és a meditációhoz kapcsolódó Szefirot Kristály után sorra készülnek az egyes meditációk fordításai. Havonta lesz egy-egy újabb rész a kapcsolódó egyéb írások fordítása mellett, és a honlap Facebook fiókjában is mindig megjelenik az értesítés az aktuális fejleményekről. Természetesen a beküldött saját fordításoknak, észrevételeknek, kérdéseknek is helye van itt.
A héber nevek itt alapvetően magyar fonetikus átírás szerint szerepelnek, elsősorban a Michael Laitman: Kabbala Kezdőknek című könyv alapján.

Tapasztalatok, ötletek, kérdések és válaszok a meditációkkal kapcsolatban:
– Bár a szövegbe is belekerültek a színes illusztrációk, jó ötlet az eredeti képeket külön is letölteni az adott meditációhoz (INNEN), kinyomtatni, és a gyakorlat végzése előtt memorizálni. A Necah oltár képe nagyon pixeles, ahelyett ITT található egy nagyobb felbontású kivitel.
– Ezek nem bonyolult meditációk, de sokaknak hasznos lehet a meditációk szövegét felolvasni, rögzíteni és a lejátszott felvétel alapján végrehajtani az adott meditációt.
– Célszerű tanulmányozni még a Szefirot Kristályról szóló oldalt, illetve Franz Bardon: Az Igazi Beavatás Útja című könyvét is, amely benne van a nemrég megjelent Franz Bardon Összes Műve könyvben, és a hozzá kapcsolódó Bardon Kézikönyvet, amely részben ezen a honlapon is fenn van magyarul.
– Érdekes kérdés még, hogy milyen neműek az arkangyalok. Az eredeti angol szövegben a Mikháel, a Tűz Elem arkangyala nyelvtani hímnemben (he) szerepel; Haniel, a Víz arkangyala nőnemben (she); Rafael, a Levegő, valamint Gábriel a Föld arkangyala pedig kétnemű, illetve semleges nemű személyként (she/he).
– A Föld függönye, oltárterítője olívazöld vagy barna (egyik képen ilyen, másikon olyan)?
Mindegy, mindkét szín a Földhöz tartozik. Itt végig a kreatív képzelőerőnkkel dolgozunk a Vonzás Törvénye alapján, miszerint a hasonló dolgok egymáshoz közel helyezkednek el a mentálsíkon. Így a Föld Elemhez tartozó szimbólumok elképzelése, mint pl. az egyik hozzá tartozó színé, a Föld Elemhez vonz minket ugyanúgy, mint az oltáron lévő kristályé, a nyugati égtájé, stb.
– Miért héber betűk, kifejezések, istennevek szerepelnek itt, amikor mi magyarok vagyunk, miért nem táltosok, sámánok tanai alapján, rovásbetűkkel meditálunk?
Ez a tanítás a héber kabbalisztikus hagyományban maradt fenn a nyugati ember számára. A magyarság ősi műveltségét viszont még a maja indiánokénál is alaposabban elpusztították, a magyar mágusokat módszeresen kiirtották. Ma többek között a magyar nyelv, (rovás)írás, népmesék, népművészeti motívumok, népzene, népi hagyományok alapján következtethetünk arra, hogy milyen hatalmas és gazdag volt egykor a magyarság műveltsége. A régi kelták és druidák kabbalája sem maradt fenn, a gyakorlati rúna kabbala Bardon szerint teljesen elveszett, ahogy a vallások csaknem mindegyikéből is eltűnt a kabbala.
A kabbala, amiről Franz Bardon leírja, hogy ugyanaz, mint Indiában és Tibetben a tantra, csak egy elnevezés arra az ősi, egyetemes tudományra, ami az egész emberiség sajátja. Ez az a “Logosz”, a “Szó” (“Kezdetben vala a Szó”), ami a Bibliában is szerepel. Nem tévesztendő össze a kab(b)ala néven is ismert, elferdített gyakorlatokkal (jóslás és hasonlók).
Természetesen a honlapon a magyar hagyománynak is helye van (pl. a népmeséinkben is sokszor szerepel az Életfa többféle formában).
Úgyhogy aki viszolyog a héber dolgoktól vagy a zsidóságtól, az is nyugodtan félreteheti a fenntartásait és előítéleteit már csak azért is, mert ők meg
Egyiptomból vették át – és maga Bardon is ezt használta, pedig Keleten (is) tanult.
Rawn eredetileg héber betűket tartalmazó kulcsokat hozott létre, nyilván ezekkel működik a meditáció a legjobban, de ezek latin, rovás, görög vagy más (nyugati) betűs átírásai is használhatóak lehetnek, mivel a betűk egymásnak nemcsak megfeleltethetők, hanem közeli rokonságban is vannak (egy forrásból származnak). Latin betűvel sokan használják.
– A második, Jeszod meditációnál Rawn tanácsa, hogy ne próbáljunk a tükrökbe belelátni semmit. Csak figyeljünk és észleljük elvárások nélkül, ami az adott tükörben van.
Egy másik, szintén általa javasolt módszer szerint kilenc tulajdonságot vigyünk magunkkal, és amikor egy tükörbe nézünk, engedjük, hogy megjelenjen valami, de itt se mi teremtsünk meg egy képet, ne racionalizáljunk és ne várjunk el semmit. Fogadjuk el beavatkozás nélkül, ami megjelenik, ami akár csak egy szín, vagy egy szín és forma nélküli érzés is lehet.
– Az előbbiek általánosíthatók is: mivel a meditációkban kapunk információkat, a Rawn által leírtakon kívül kár előregyártott elképzeléseket, hiteket, olvasottakat magunkkal vinni, és azokat “ráhúzni” az élményeinkre. Tehát inkább nyitottak és befogadók legyünk, ne pedig a már meglévő tudattartalmainkat igyekezzünk ott igazolni vagy megteremteni. Vannak igen jó pszichológiai rendszerek, tesztek amelyek nagyon hasznosak, de itt más módon kapunk információt.
– Ezt nagyon érdemes elolvasni a Malhut Templomhoz: A Négypólusú Mágnes – Rawn Clark írása a “Különféle írások, tapasztalatok, kérdések-válaszok” oldalon.
– Necah templomában Vénusz “a mi saját arcainkat viseli, egyben minden arcot is egyszerre”. Itt alighanem arról van szó, hogy mindenki az összes saját érzelmét látja megjelenni Vénusz arcán, nem pedig szó szerinti értelemben az összes ember összes arcát.
– Azoknak, akiknek nehéz a szimbólumot elképzelni a bejárati függönyön, letölthető két újabb kép: SZIMBÓLUM, SZIMBÓLUM+BETŰK
Ezeket akár háttérképnek is beállíthatjuk, hogy ezáltal is memorizáljuk őket. Illetve érdemes elolvasni a szimbólum képes magyarázatát: Szefirot Kristály.
-2018. február 23. A Malhut templomban az elembirodalmakból nem szabad kihagyni egyet sem. Fontos, hogy sorra mind a négybe ellátogassunk, ahogy az a meditációban le van írva. Az viszont nem számít, hogy mennyi időt töltünk az egyes helyszíneken, tehát aki csak az egyiket szeretné behatóbban tanulmányozni, ott eltölthet akár órákat is, míg a többire a lehető legkevesebb időt szánja. A meditációnak van egy előre megírt része, és bőven van helye a spontaneitásnak is. Előbbit érdemes lehetőség szerint a legpontosabban követni. Volt olyan, hogy valakit ADNI nem is akart beengedni Malhutba, mert nem a fentiek szerint járt el.
-2018. február 23. A tapasztalatok szerint az élmények nagyon egyediek, mindenki gazdagodik a meditáció által a saját fejlettségének megfelelő módon. Kezdők pl. alapvető összefüggéseket ismerhetnek fel, de igen mély és részletes spirituális tanításokat is lehet kapni.
-2018. február 23. A látogatások sorrendje sem véletlenszerű Malhutban, hanem a Nap égi útját követjük az analógiatörvény alapján: Rafaelnél kezdünk, aki a felkelő Nap ura (is). És így haladunk sorra: felkelő Nap (Levegő, kelet), delelő Nap (Tűz, dél), napnyugta (Föld, nyugat), éjfél (Víz, észak). Az egész meditációban rendkívül fontos az analógia (hasonlóság/megfelelőség) törvénye, ennek megfelelően az egész igen logikusan és precízen van felépítve, amin nem célszerű önkényesen változtatni.
-2018. február 23. Vannak többnyire eléggé nyilvánvaló és kisebb hibák is elrejtve, amelyeket fordítás közben szándékosan nem javítottam (vagy nem is vettem észre ), mert a fordítás célja, hogy lehetőleg egy az egyben az eredeti meditációt adja vissza magyarul. A hibák célja nyilván az, hogy a résztvevők meditáció közben észrevegyék, mi nem illik a képbe és ezáltal is mélyüljön a megismerésük. Illetve aki nem jut el arra a szintre, hogy észrevegye ezeket, annál az analógiatörvény bizonyos mértékben sérüljön – az igazi tudás mindig rejtett (vagyis okkult), kódolt valamilyen mértékig.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Egy társunk, akivel korábban kezdtük a közös meditálást és szorgalmasan jegyzetelt a naplójába, elküldte az élményeit pdf fájlba szerkesztve, a személyes jellegű információk kivételével: Malkut_R Ő már igen messzire jutott Bardon kijelölte úton és ennek megfelelőek a megélései is.
Ez jó inspiráció a meditáció elkezdéséhez, de ellenkező hatása is lehet, ha rögtön ilyen szintű élményeket várunk. Ez olyan, mintha szeretnénk megtanulni festeni, ami nem azonnal egy művészi színvonalú alkotás létrehozásával kezdődik, hanem meg kell tanulni az alapokat és kitartóan, lépésről lépésre fejlődni.

Így a Nyolc Templom Meditációban is a saját szintünknek megfelelő élményeket várhatunk. Pl. először is a képzelőerőnket használva kapcsolatba kell tudni lépni a meditációval. Tehát ha sikerül valamennyire elképzelni a szimbólumot, az alagutat, a templomot, a mágust, az oltárokat, az árkádokat, stb. ahogy az le van írva, az már egy jó kezdet. És ezekhez jönnek még élmények, információk nyitottságtól és gyakorlattól függően, így fokozatosan egyre jobban feltárulnak a szférák titkaiból azok, amelyekre szükségünk van.

Linkek:
Szefirot Kristály
Bevezető
Malhut fordítása (html):
MALHUT
Jeszod fordítása (html): JESZOD
Hod fordítása (html): HOD
Necah fordítása (html): NECAH
Tiferet fordítása (html): TIFERET
Gebura fordítása (html): GEBURA
Gedula fordítása (html): GEDULA
Bina fordítása (html): BINA

A meditációk színes pdf-ben is letölthetők:

3 hozzászólás

Leave a reply


Scroll to Top