Jellemnemesítés

   Kiegészítés a jellemnemesítés módszereihez – kommentár és egyéb adalékok nélkül.

   Miután összeírtuk tulajdonságainkat és elkészítettük a fekete és a fehér jellemtükrünk első változatát, a következő lépés fekete tükör tisztítása, avagy a jellemnemesítés.
Franz Bardon Az igazi beavatás útja c. könyvében a második fokozat MÁGIKUS LÉLEKISKOLÁZÁS fejezetében három módszert sorol fel a jellemnemesítésre (Franz Bardon összes műve, 139. oldal):

    1. Önszuggesztió
    2. Transzmutáció
    3. Gondosság és akaraterő

   Ezt olvasva nemigen lehet rájönni, hogy az elemeknek megfelelő módszerekről van szó, mert egyrészt ez a tény nem került megemlítésre, másrészt a Föld elem ki is maradt – természetesen az is lehet, hogy szándékosan. A második fokozat imaginációs gyakorlatai is az elemekhez köthetők, ami ott sincs feltüntetve, de sorban mind a négy elemnek megfelelő gyakorlat szerepel.
Viszont a Válaszok Arion mestertől c. könyvben a gondolatok átalakításának eszközeiként már szerepel a jellemnemesítéshez hasonló négy módszer.

Antonín Zadák, aki Bardon könyvétől függetlenül papírra vetette ugyanezeket a gyakorlatokat (Antonín Zadák – On Hermetics), már a négy elem szerint írja le azokat (az eredetileg cseh nyelvű szöveg angol fordítása alapján):

   “Komoly feladat áll előttünk. Az önmegfigyelés révén kapott leltárunk alapján az ún. asztrális egyensúlyt kell elérnünk. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonságokat -legyenek az jók vagy rosszak- az egyes elemek szerint összegezzük a korábbiaknak megfelelően. Így átlátjuk, hogy mely tulajdonságokat kell megszüntetnünk, illetve az ellentétüket erősítenünk ahhoz, hogy elérjük az elementális egyensúlyt. Magától értetődő, hogy a rossz tulajdonságok elnyomása és a jók erősítése a célunk.
Hogyan érhetjük el ezt a célt?  Négy lehetőség áll rendelkezésre a négy karaktertípusnak megfelelően, melyek szabadon kombinálhatók:

1. Akiket a tűz elem befolyásol leginkább, harcolhatnak rossz tulajdonságaik ellen aktív akaraterő által.
2. Amikor a levegő elem az uralkodó, az intellektus révén fejlődhetünk, főleg önszuggesztió által.
3. Ahol melankolikus transzmutációt választunk, ott az egyes tulajdonságokat ellentétükre változtatjuk, pl. a gyűlöletet szeretetté, a hanyagságot lelkiismeretességgé, stb.
4. Végül a flegmatikusok az izolációval próbálkozhatnak – eltávolítva magukat a káros tulajdonságoktól – így semmi teendőjük a rossz szokásaikkal.

Az asztrális egyensúly elérése nélkül elképzelhetetlen bármely további fejlődés, tehát azt a beavatottnak minden eszközzel el kell érnie.”

A Válaszok Arion mestertől c. könyvben kétszer is szerepel hasonló, a négy elemnek megfelelő megoldás (Franz Bardon összes műve, 651. oldal):

    45. A GONDOLATOK POZITÍV ÉS NEGATÍV MEGNYILVÁNULÁSAI,
ÁTALAKÍTÁSUK MÓDJAI
Az aktív gondolatok pozitív módon a normális tudatban, a negatív gondolatok pedig a tudatalattiban
nyilvánulnak meg. Minden gondolatnak, legyen az pozitív vagy negatív, a megkülönböztető
képességgel kell találkoznia, és a hétköznapi introspekció útjára kell jutni a
négy elemnek és azok polaritásának megfelelően. A negatív gondolatokat a velük folytatott
küzdelem során tudjuk legyőzni, éspedig sokfajta módon:
    1. Akaraterővel, szilárd akarattal, amely arra irányul, hogy hatásukat megsemmisítsük.
    2. Transzmutációval, melynek során a negatív gondolatokat pozitív jelentésű gondolatokká
alakítjuk.
    3. Passzív módon. Engedjük, hogy a negatív gondolatok végigfussanak érzékeinken
anélkül, hogy megfigyelnénk őket, míg el nem tűnnek.
    4. Rendszeres önszuggesztióval.

   46. IZOLÁCIÓ, TRANSZMUTÁCIÓ, AUTOSZUGGESZTIÓ, KÜZDÉS
Az izolációt azért használjuk, hogy ne fertőződjünk meg annak a kiegyensúlyozatlan lénynek
a vágyaitól vagy negatív tulajdonságaitól, amellyel szorosabb kapcsolatba kerülünk.
Vagy pedig mágikus műveleteknél, ha például láthatatlanná akarunk válni.
   A transzmutáció nemcsak a gondolatok és vágyak átalakításánál van szolgálatunkra,
hanem erőknél, különböző állapotoknál, betegségeknél, hangulatoknál, benyomásoknál, érzeteknél,
tetteknél, benyomásoknál, érzékeléseknél, képeknél és hasonlóknál, melyeket
más dolgokká, állapotokká alakítunk, mely műveletek során mindig csak nemes célokat
követünk.
   Önszuggesztióval elsősorban jellemünket, természetünket javítjuk és nemesítjük. Továbbá
erősítjük szellemünket és felkészítjük arra, hogy valamit el tudjon végezni, amit magunk
hétköznapi erőkkel és gyakorlatokkal nem tudunk. Ez azonban csak a lelki és szellemi
fejlődésünkre érvényes.
   A küzdéssel — főként a gyakorlatok során — elhárítjuk a negatív

tulajdonságokat és legyőzünk mindenféle akadályt. Ezért használjuk az akaraterőt, a képzelőerőt,
a fixációt, a tudatot, valamint más erőket és tulajdonságokat.

 

2 hozzászólás

 • Pintér Zoltán2018-12-18 at 23:48

  Annyit tennék hozzá, hogy míg szerintem is lényeges a negatív tulajdonságok fokozatos felszámolása, Milan Kumar, Franz Bardon tanítványa másképp mondja, ő az egyensúlyra helyezi a hangsúlyt a negatív tulajdonságok terén is: “Egy időben szégyelltem magam a sok negatív tulajdonságom miatt, de aztán a mester felvilágosított: nem a negatív tulajdonságok száma a döntő, hanem hogy az őselemeken belül milyen kapcsolatban állnak egymással. Például 21 a TŰZ-ben, 20 a LEVEGŐ-ben, 19 a VÍZ-ben és 18 a FÖLD-ben. Még jobb eset állna fenn, ha ugyanannyi pozitív tulajdonságunk lenne, mint amennyi negatív. De támaszkodjunk a pozitív tulajdonságainkra, és lefekvés előtt au¬toszuggesztióval befolyásoljuk a tudatalattinkat, valamint telítsük ezeket a tulaj-donságokat ételben, italban, lélegezzük be őket, és ismételjük a folyamatot automatikus mozgás közben is, mint pl. sétálás közben. A negatív tulajdonságainktól pedig képzeletben szabaduljunk meg, borotválkozásnál, kiválasztódási folyamatoknál, kilégzésnél, stb. — semmi se szabjon gátat képzelőerőnknek!”

  Innen letölthető egy teszt, ami alapján megállapíthatjuk, hogy az elemek milyen arányban oszlanak meg bennünk, külön a jó tulajdonságokkal, külön a rosszakkal: https://drive.google.com/open?id=1oCIp9gUxvN81JGYit-YyYzC7bhMTE7ue

 • Pintér Zoltán2019-02-03 at 10:52

  Most olvastam el tüzetesebben és vettem észre, hogy sajnos Antonín Zadák írásánál is fel van cserélve a melankolikus és a flegmatikus temperamentum.

  3. Ahol melankolikus transzmutációt választunk, ott az egyes tulajdonságokat ellentétükre változtatjuk, pl. a gyűlöletet szeretetté, a hanyagságot lelkiismeretességgé, stb.
  4. Végül a flegmatikusok az izolációval próbálkozhatnak – eltávolítva magukat a káros tulajdonságoktól – így semmi teendőjük a rossz szokásaikkal.

  3. Gyűlölet-szeretet, hanyagság-lelkiismeretesség határozottan víz elem, tehát flegmatikus tulajdonság.
  4. Izoláció, azaz elkülönülés, elszigeteltség a föld elemhez tartozik, azaz melankolikus tulajdonság.

Leave a reply


Scroll to Top