Bemutatkozás

Magyar Bardon Társaság

Szeretettel üdvözöllek a Magyar Bardon Társaság honlapján!

    Ez a honlap azért jött létre, hogy a szellemi felemelkedés útján járók fejlődését segítse, illetve hogy egymást segítsük.
A honlap teljesen független, nem tartozik se egyházhoz, se más formális közösséghez, se tanító vagy irányzat fennhatósága alá nem tartozik, hanem egyszerűen a szerkesztő és mások által hasznosnak talált információkat tartalmaz.

    Az a nagy szellem, aki néhány évtizede Franz Bardon néven természetgyógyászként és spirituális gyógyítóként ott segített, ahol tudott, és mint Frabato, a színpadi mágus hívta fel a materiális világba ragadt emberek figyelmét a magasabb dimenziók, szellemi erők létezésére, Arion néven spirituális tanítómester is volt. Mielőtt Arion Mester befejezte volna inkarnációját, tanításai egy részét könyvek formájában közkinccsé tette. Ezek lényegre törő és igen gyakorlatias írások, amelyek a valós szellemi felemelkedésre vágyók számára készültek, és egy önállóan, tanító nélkül elvégezhető képzés tananyagát tartalmazzák az elfoglalt nyugati ember számára. Egymásra épülő gyakorlatok tökéletesen felépített rendszeréről van szó, amely a teljesen kezdő szinttől lélegzetelállító szellemi magasságokig vezeti a tanulót. Elméleti részeket, magyarázatokat is tartalmaz, de itt semmit nem kell elhinni, ez vallásoktól, ideológiáktól független, mindenki meggyőződését tiszteletben tartó képzési rendszer.
“A kezdeti lépéseknél még a magas rangú beavatottak sem lennének képesek többet segíteni a tanulónak, mint ez a könyv” – írja Franz Bardon “Az Igazi Beavatás Útja” című könyve előszavában.
A rengeteg igaz és hamis misztikus út, technika, spirituális tanítás zűrzavarában ez igazoltan, kipróbáltan működik mindenkinek, aki kitartóan és lelkiismeretesen végzi a gyakorlatokat. Egyben a legegyenesebb, felesleges kitérők nélkül felfelé vezető szellemi utat is jelenti. Ezért nem könnyű útról van szó, a sikerért meg is kell dolgozni, nem ígér könnyen megszerezhető hamis sikereket. Mint a könyvben is szerepel, nem a tisztelet, hatalom, hírnév, gazdagság megszerzésének, vagy az ellenségek megsemmisítésének eszköze ez a tudás – bár, mint mindent, ezt is sokan igyekeznek önző célokra használni.

    Én ezt az utat, a bardoni Hermetika útját választottam, amihez rengeteg segítséget kapok. A kapott segítségeket, szellemi kincseket ezáltal továbbadom, hogy mások felemelkedését is segítse. Ez egy alkalmas hely arra, hogy Te is ezt tedd.
“A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.” (Hamvas Béla)

   Az ötletet az “A Bardon Companion” című honlap adta, ahol a Bardon Kézikönyv és egyéb témába vágó írások találhatók és tölthetők le ingyenesen, amelyeknek igen nagy hasznát vettem és veszem. Innen és más forrásokból elsősorban a személyes haladásomnak és megértésemnek megfelelően kerülnek fel tartalmak, és a mások által feltöltött, beküldött, vagy ajánlott hasznos információknak is ugyanígy helye van itt. A honlap neve nem egy formális közösségre utal, hanem egyrészt egy angol szójátékon alapul ( a “Bardon Companion” jelentése egyszerre “Bardon Kézikönyv”” és “Bardon Társaság”), másrészt jelképesen mindazok képezik a Bardon Társaságot, akik Franz Bardon tanait követik. Mivel többé-kevésbé módosítva, sőt akár kifejezetten meghamisítva is forgalomban vannak egyes tanítások, a honlap tiszta forrásként is kívánja a szellemi felemelkedés útján járókat segíteni.
Ez a honlap nyitott, interaktív, közösségi portálnak is készült és Facebook-fiókkal is rendelkezik, egyre több taggal és feliratkozóval. És megköszönve az eddigieket, várom a további ötleteket, javaslatokat is.
Lehet a témákhoz hozzászólni, újabban fórum is tartozik a honlaphoz a regisztrált felhasználók számára, akik szerzőként bejegyzéseket is írhatnak a honlapra.

A honlap mottója:
     “A mágus csak a beteg gyógyulását és javát tartsa szem előtt, ne a díjazás vagy a fizetség fejében végezze a munkáját. Dicséretre és elismerésre se vágyjon. Ha mindig a jóság ideáljához tartja magát, az áldás sem marad el. A megfelelően gondolkodó mágusok anélkül segítenek a szenvedőkön, hogy azoknak tudomásuk lenne róla – A segítségnek ez a fajtája a legáldásosabb.” (Franz Bardon: Az igazi beavatás útja)
Ezt az eredeti szellemiséget kívánja ez a honlap továbbvinni, így ez szigorúan nonprofit kezdeményezés, itt még reklámok sincsenek.

Miért érdemes?
Miért is érdemes hát csatlakozni és ezzel foglalkozni, miért adjuk tovább a néha sok fáradsággal megszerzett tudást ingyen és részrehajlás nélkül?

Időközben számos megerősítést kaptam ezzel kapcsolatban. Az egyiket a Franz Bardonnak tulajdonított “A Nagy Arkánum” (The Great Arcanum) című táblázat révén – Víz elem, 7. számú tulajdonság:
“Egy igaz szellemi vezető (Guru), Mester tisztelete és hála vele kapcsolatban. A Mester munkájának segítése a karma csökkenéséhez, ezáltal szellemi fejlődéshez vezet.” Pontosan erről szól ez a honlap.

Ugyanennek a negatív oldala: “Hálátlanság = önteltség, önzés + butaság és tiszteletlenség a Mesterrel, Guruval szemben. A Mester munkáját nem támogatni = a karma nem csökken = szellemi stagnálás!”

  Franz Bardon képzési rendszerében egy-egy fokozat óriási lépést jelent felfelé, de akár egyetlen gyakorlat lelkiismeretes elvégzése is többet ér, mint akár könyvtárnyi spirituális mű elolvasása. Bardon élesen meg is különbözteti a tudást a bölcsességtől: az információk megszerzését a tényleges felemelkedéstől.
Bardon könyvei szerényen megbújnak a könyvesboltok polcain a rengeteg spirituális témájú könyv között – már amikor kaphatók egyáltalán. De akinek az a sorsa, hogy ezt az utat járja, a megfelelő időben úgyis kapcsolatba kerül ezzel a tanítással, aminek szabadabb áramlását ez a honlap is segíti.
Igen komoly segítség az is, hogy egy társunk jóvoltából újabban letölthető az általa szerkesztett FRANZ BARDON ÖSSZES MŰVE című könyv (ld. Könyvajánló). Ez Bardon könyveinek egybeszerkesztett változata szakértő szemmel átfésülve, hibajavításokkal – tudtommal a legjobb magyar nyelvű Bardon könyv.

     Korunkban a spirituális keresőt nem az információk, tanok, tanítók hiánya, hanem éppen azok hihetetlen mennyisége akadályozhatja meg abban, hogy találóvá is váljon, mert a harsogó marketinggel összekötött túlkínálat miatt sem könnyű kiválasztani a hiteleseket és számunkra valóban megfelelőket. A titkos tanok titkosak maradnak annak ellenére is, hogy a korábban hét lakat alatt őrzött misztériumok manapság bárki számára olvashatók az interneten is. Éretlen személy nem hatolhat ezek mélyére még akkor se, ha a lexikális tudást megszerzi.
  Ez összefügg a spirituális fogyasztóvá válás csapdájával is. A fogyasztói társadalomban az egó (“hamis én” értelemben használva a szót), különféle javak, termékek, pénz, hatalom, tudás, tekintély, stb. megszerzésével, birtoklásával igyekszik magát nagyobbá, jelentősebbé tenni. Így tesz szellemi téren is: minél több spirituális tudást, képességet, egyéb tartalmat tud magáénak mondani, mások szemében minél többnek mutatkozik ezek által, annál többnek érzi magát. Ezt az igényt a fogyasztói társadalom folyamatosan gerjeszti és ki is szolgálja: jó pénzért rengeteg minden kapható spirituális területen is, és minél többe kerül valami, az egó szemében annál értékesebb.
Viszont a szellemi felemelkedés lényege éppen az egó leépítése és az igazi önvalónkra ébredés, ami nem pénzkérdés. Itt minden ingyenes – azt mindenki döntse el maga, hogy számára értékes-e.

Közösség
  A honlap célja egyben az is, hogy egy közösség, vagyis hasonló mentalitású, egymást önzetlenül segítő emberek központjaként, szervező erejeként szolgáljon.
Franz Bardon ugyan egyéni képzési tervet tett közzé, és a saját fejlődéséért mindenkinek magának kell megdolgoznia, de egymást segítve mégis jobban haladhatunk.

Fordítási munka
   A gyakorlatok eredményes végzését segíti (de nem helyettesíti), ha azokhoz kapcsolódó praktikus tanácsokat, magyarázatokat olvasunk, mások gyakorlati tapasztalatait, különösen az általunk tapasztaltakhoz hasonló nehézségeit és azok megoldásait megismerjük. És természetesen az elméleti háttér mélyebb megismerése is hasznos. Bardon könyvei igen tömörek, nem sok magyarázatot adnak, hibák is bőven akadnak (érdemes a fent említett könyv előszavát elolvasni e tekintetben), így nem árt hozzájuk bővebb magyarázat olyanoktól, akik ezeket a gyakorlatokat sikeresen elvégezték.
Mivel külföldi oldalakon rengeteg hasznos információ található a témában idegen nyelveken, elkezdtem lefordítani Rawn Clark hermetikus írásait, főleg Franz Bardon könyveihez írt munkáit, hogy ezek magyarul is elérhetőek legyenek. Ezek annyira kiemelkedően hasznosak, hogy lefordításuk minden fáradságot megér. Azokat fordítom, amelyeket éppen használok, illetve számomra különösen hasznosnak bizonyulnak, új megértéseket adnak, hogy ezek másokat is segítsenek. Természetesen Te is hozzáteheted ezekhez a számodra/szerinted hasznosakat!

  Ehhez is keresek társakat, akik egyes részeket, fejezeteket szívesen lefordítanak, vagy más hasznos mondanivalójuk van. Ezeket el lehet küldeni nekem, de akár közvetlenül is szerkesztheti a honlapot, aki kívánja. Nem irodalmi műfordításról van szó, hanem a szellemi felemelkedés során jól használható segítségről. Fontos, hogy a szövegeket olyanok fordítsák le, akik ezeket valóban megértik, vagyis amikor gyakorlatokról van szó, ténylegesen végzik is – tehát pontosan tudják, miről szólnak, mert így kevésbé fordulhatnak elő értelemzavaró félrefordítások.
Többen hiányolták a saját írásaimat, amelyeket korábban más fórumon szívesen olvastak. Saját szövegeket is fel fogok tenni, részben már vannak is ilyenek, azonban pillanatnyilag hasznosabbnak tartom, ha nálam sokkal nagyobb tudású személyek tanításait közvetítem.

Közvetlen segítség
  Itt fel lehet tenni és meg lehet válaszolni a gyakorlások közben felmerült kérdéseket, és minden, a témával összefüggő egyéb kérdés is megbeszélhető. Most már fórum is van erre a célra.

Tapasztalatcsere
     Megoszthatjuk a rendelkezésünkre álló tapasztalatokat, információkat, írásos, hang- és videóanyagokat. Aki regisztrál, akár közvetlenül is fel tud tölteni ide ilyeneket, be is lehet linkelni, illetve továbbra is be lehet küldeni saját írásokat, fordításokat, élményeket, stb.

Sok sikert kívánok mindenkinek a felemelkedés útján!
Chrenkó Ferenc

16 hozzászólás

  • Posztronya József2018-08-03 at 20:36

   Hálás köszönet a honlap létrehozásáért Feri! Nagy segítség ez az igazságot keresők számára! ?

  • Zsuzsanna2019-01-23 at 13:56

   Aki ezt a mottót választja: (“A mágus csak a beteg gyógyulását és javát tartsa szem előtt, ne a díjazás vagy a fizetség fejében végezze a munkáját. Dicséretre és elismerésre se vágyjon. Ha mindig a jóság ideáljához tartja magát, az áldás sem marad el. A megfelelően gondolkodó mágusok anélkül segítenek a szenvedőkön, hogy azoknak tudomásuk lenne róla – A segítségnek ez a fajtája a legáldásosabb.”), az tényleg komolyan is gondolja.
   Még a Bardon könyv olvasói és gyakorlói közt is kuriózumnak számít ez a gondolkodás.

   • Ezekiel2020-01-05 at 18:32

    Már a2000 év elötti emberiségnek ezt tanította Jézus,; senki se dicsekedjen azzal, hogy jót tett másokka,l, ugyanezt vallja Sri Chinmoy, Bardon és mindenki, akiben az Isteni tudatfejlődés. Elérte ezt a fokot. Aki átadja. alacsony szintű önmagát és az egót szüntelen önátadásban Istennek, , abban Isten élő erői működnek, Isten cselekszik, szól általa- – nem tud már más lenni, mert saját legfelsőbb önvalójával ISTENNEL egy- egy az ő akaratával – tudatával szeretetével. Tudja, hogy minden, a hála, a dícséret, sőt még ő is ISTENÉ – akinek ő is része.

   • Éva2020-03-23 at 16:29

    Mindez tényleg szép és jó, de sajnos csak akkor tartható, ha a mágus csak alkalmanként segít 1-1 emberen.
    Ha rendszeresen segít, ez a munkája, akkor nem várhatjuk el, hogy díjazás nélkül végezze, minthogy senkitől se várhatjuk, hogy ingyen dolgozzon, mert nagy önzőség és tudatlanság volna részünkről, neki is ennie kell és fizetnie a villanyszámlát. Megérdemli a javadalmat. Ha meg elmegy pénzt keresni, nincs ideje az ingyenes gyógyításokra. Szóval, gondoljuk át bölcsen, mielőtt bárkitől azt várjuk, hogy ingyen dolgozzon. Mi ingyen dolgozunk?

 • Posztronya József2018-08-03 at 21:12

  Regisztrálni próbáltam ide, ezt a választ kaptam:

  Szervereink védelme érdekében az ismételt támadások ellen kénytelenek voltunk blokkolni a “CMS – tartalomkezelő rendszerek” admin felületére szóló bejelentkezést bizonyos országokból. Részletes információkért keresse ügyfélszolgálatunkat a helpdesk@webonic.hu címen vagy a (06) 1 501 49 49-es telefonszámon. Köszönjük a megértést!

  • Feri2018-08-04 at 10:21

   Tényleg volt ilyen blokkolás. A spammerek és hackerek ellen. Az ilyen oldalakra rengeteg robot próbál spam beírásokat elhelyezni. Most kikapcsoltam, 15 percen belül megszűnik, de ha nagyon sok spam beírás érkezik, akkor muszáj lesz visszakapcsolni.

 • György Tégla2020-01-03 at 17:31

  Sziasztok! Szeretnek hozzatok csatlakozni. Elolvastam az elso kotetet, nagyon erdekes. Vegzem is a gyakorlatokat

 • Erika2022-02-11 at 18:33

  Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!

  A fórumon “Bemutatkozás” oldalra is írtam, de nem tudom, hogy az az oldal él-e, mert 3 évvel ezelőtti bejegyzés az utolsó. Így aztán arra gondoltam, hogy itt is bejelentkezem 🙂
  A napokban találtam a honlapra. Nagyon örültem, mert ahogy írtam is a másik oldalon férjemmel már többször próbálkoztunk Franz Bardon művét önállóan feldolgozni, de mindig elakadtunk vele. Most viszont, hogy a fordítási hibák is javításra kerültek – köszönet ezért -, valamint, hogy rátok találtam és tudunk eszmecserét folytatni, újabb lendületet kaptunk.

  Mindenkinek sok sikert és fejlődést kívánok!

  Erika

Leave a reply


Scroll to Top